سیف جایگزین قنبری در شرکت بازرگانی دولتی ایران شد

گزارش// امروز یزدان سیف به جای قنبری به عنوان مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران معارفه شد. سیف پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می‌کرد.گفته می شود علی قنبری با استعفا از سمت مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در ستاد انتخاباتی حسن روحانی فعال شده است.

به گزارش عیارآنلاین، گفته می شود علی قنبری با استعفا از سمت مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در ستاد انتخاباتی حسن روحانی فعال شده است.

امروز یزدان سیف به جای قنبری معارفه می‌شود؛ سیف پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می‌کرد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: