مجری طرح چغندر قند:

مجموع درآمد چغندرکاران از ۴۶۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۷۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید

یزدانی، مجری طرح چغندرقند: در اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی شکر، بحث توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور مطرح شد و سالانه صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت بهاره چغندرقند می‌رود. به دلیل بحران آبی که در کشور وجود دارد، توسعه کشت پاییزه با هدف افزایش بهره وری آب و تولید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، همین مساله موجب شد که درآمد چغندرکاران که در سال ۹۲، ۴۶۸ میلیارد تومان بود به ۱۷۴۰میلیارد تومان در سال ۹۵ برسد.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا یزدانی-مجری طرح چغندرقند- در رابطه با اظهارات برخی کاندیداها مبنی بر این که در دولت یازدهم مردم محروم و کشاورزان با بی مهری دولت مواجه بودند بیان داشت: تعداد چغندر کاران کشور حدود ۲۷ هزار نفر است. دولت یازدهم رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان را با برنامه افزایش تولید و عملکرد در سطح مدنظر قرار داد.

او افزود: در سال  ۹۲ حدود ۳۴۶۷ هزار تن چغندر قند تولید شده است و نرخ هرکیلوگرم از این محصول نیز  ۱۳۵۰ ریال بوده است این در حالی است که تولید در سال ۹۵ به ۵۹۶۶ هزارتن رسیده است و این میزان افزایش تولید چه معنایی جز توجه به کشاوزان دارد.

مجری طرح چغندرقند در ادامه گفت: در اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی شکر، بحث توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور مطرح شد و سالانه صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت بهاره چغندرقند می‌رود. به دلیل بحران آبی که در کشور وجود دارد، توسعه کشت پاییزه با هدف افزایش بهره وری آب و تولید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، همین مساله موجب شد که درآمد چغندرکاران که در سال  ۹۲، ۴۶۸ میلیارد تومان بود به ۱۷۴۰میلیارد تومان در سال ۹۵ برسد.

مجری طرح چغندرقند تاکید کرد که ورود ارقام پرپتانسیل خارجی و چند رقم تولید داخل چغندرقند سبب شده تا امید به دستیابی به خودکفایی در تولید شکر  به وجود بیاید.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: