بانک‌ها بیش از ۲۲۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در فروردین ماه ۱۳۹۶، پرداخت کردند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های اقتصادی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۲۳٫۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال (مبلغ ۱۱٫۳ هزار میلیارد ریال) ۵٫۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در فروردین ماه امسال مبلغ ۱۵۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۰٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال) معادل ۸٫۲ درصد افزایش داشته است.
برپایه این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه معادل ۶۶٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲٫۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵۸٫۴ هزار میلیارد ریال) است.
از ۷۸٫۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵٫۳ درصد آن (مبلغ ۶۶٫۸ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
همچنین تعداد هفت هزار و ۴۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۱۰٫۵ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در بخش خدمات نیز تعداد ۸۴ هزار و ۸۴۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۱٫۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.
گزراش بانک مرکزی می افزاید: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن قابلیت تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
بر اساس این گزارش، پیش تر رئیس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به اعطای ۵۴۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سال گذشته پیش بینی کرد امسال این میزان ٣٠ درصد افزایش یابد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: