افزایش ۸۰ درصدی صدور ضمانت نامه بانکی برای حمایت از صنایع کوچک

حمایت از صنایع کوچک دردولت تدبیر و امید یکی ازاولویت های اساسی بود و دولت یازدهم با اجرای طرح های متنوع حمایتی در دوران مسوولیت خود تلاش کرد دغدغه های ریز و درشت صنایع کوچک را بیش از پیش برطرف کند و چراغ این واحدها که تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال دارند را همواره روشن نگاه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از شیوه های حمایتی دولت یازدهم از صنایع کوچک تقویت صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری در ابعاد مختلف بوده و هست و در همین راستا صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک در طول فعالیت دولت دکتر روحانی توانست با افزایش صدور ضمانت نامه های بانکی برای صاحبان صنایع اثرگذاری مطلوبی در شتاب روند تولید و حل بحران های اقتصادی بنگاه های کوچک ایفا کند.

بررسی آمارعملکرد این صندوق از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ ومقایسه آن با دوران فعالیت دولت دهم نشان می دهد بسیاری از شاخص های موجود در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی در دولت تدبیر و امید رشد عجیب و چشمگیری دارد.

بر اساس این آماردر دولت تدبیر و امید در مجموع ۷۲۷ ضمانت نامه بانکی برای صنایع کوچک ایجاد و یا تمدید شده که در مقایسه با بازه زمانی فروردین ۸۹ تا پایان شهریور ۹۲ که تعداد ضمانت نامه های صادره وتمدیدی ۴۰۴ مورد بود از نظر مقدار ۸۰ درصد افزایش داشته است.

در دوران دولت یازدهم ارزش ضمانت نامه های صادره و تمدیدی ۳۳۷۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه قبل از آن ۸۵ درصد افزایش رانشان می دهد.

این گزارش که از سوی روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منتشر شده می افزاید: از ابتدای سال ۸۹ تا پایان سال ۹۵ در مجموع ۹۰۳ ضمانت نامه به ارزش مجموع ۴۱۱۰ میلیارد ریال برای فعالان اقتصادی در بخش صنایع کوچک صادر شده که ۵۵۱ مورد آن به ارزش ۲۵۳۱ میلیارد ریال مربوط به دولت تدبیر وامید بوده است.

این موضوع نشان دهنده توجه ویژه دولت دکتر روحانی به توسعه رونق در بنگاه های کوچک است.

این گزارش حاکی است در طول دوران فعالیت ۴۲ ماهه دولت یازدهم در کشور توجه ویژه به توسعه صنایع کوچک که از پیش فعال بوده اند شده وبه همین دلیل تعداد ضمانت نامه های صادر شده در بخش طرح های توسعه ای در فاصله زمانی سالهای ۹۲تا پایان سال گذشته به ۱۰۶ فقره باارزش۴۱۸ میلیار د ریال  می رسد.

با توجه به اینکه این رقم در دولت پیشین درهمین مدت زمان تنها۲۴ فقره  و به ارزش ۱۰۸ میلیاردریال بوده صدور ضمانت نامه های توسعه ای از نظر تعداد ۳۴۲ درصد واز نظر مبلغ ۲۸۷ درصد در دولت یازدهم بیشتر شده است.

در سال گذشته ۴۸۳ پرونده وارد صندوق شده که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۲۲درصد رشد داشته و از این تعداد ۳۷۱ پرونده به ارزش ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در هیات مدیره مطرح و تایید شده که این آمار نیز از نظر مبلغی ۲۳ درصد رشد داشته است.

امسال هم ۲۳۴ فقره ضمانت نامه به ارزش ۱۲۸۸ میلیارد ریال صادر شده و در مقایسه با سال ۹۴ از نظر تعداد ۲۵ درصد و از نظر مبلغی ۶۶ درصد رشد داشته است.

براین اساس در کل عمر صندوق ۱۱۷۴ فقره ضمانت نامه  به ارزش ۵۳۰۰ میلیارد ریال صادر و تمدید شده است. و یک چهارم فعالیت کل صندوق از زمان تاسیس تاکنون در سال ۹۵ و در دولت تدبیر و امید انجام شده است.

در سال گذشته ۳۱ درصد ضمانت نامه های صادر شده برای طرح های ایجادی بوده،۲۹ درصد برای سرمایه در گردش ،۱۱درصد برای طرح های توسعه ای،۸درصد برای پیش پرداخت و اعتبار خرید ،۹درصد برای حسن انجام تعهدات و ۱۲ درصد برای شرکت در مناقصه بوده است.

این گزارش حاکیست در زمینه بانک ها نیز بانک های سینا،صنعت و معدن،صندوق کارآفرینی امید ،بانک کشاورزی،ملی و سپه بیشترین میزان پرداختی تسهیلات  از طریق ضمانت نامه صندوق را در سال گذشته داشته اند.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: