در زمستان ۹۵؛ تورم تولید کننده صنعت ۵.۳ درصد شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده در زمستان ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در خصوص تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت منتشر کرده است. بر این اساس در فصل زمستان گذشته تورم تولید کننده نسبت به فصل قبل ۱٫۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۳ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که در ۴ فصل منتهی به زمستان ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴، تورم تولیدکننده ۵٫۳ درصد افزایش یافته است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: