رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد:

هیچ تغییری در بهبود روند تولید و پرورش مرغ بومی انجام نشده است

رضایی، رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ تغییراتی در بهبود روند تولید اقتصادی و روش‌های تولید و پرورش مرغ بومی به‌طور صحیح انجام نشده است گفت: باید روند پرورش طیور و مرغ بومی در راستای رسیدن به اهداف بررسی شود. مرغ بومی در کشور ظرفیت برندسازی را دارد و این امر باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد. در زمینه معرفی مرغ بومی به مردم کم کاری صورت گرفته است. اهداف اصلاح نژادی باید به‌صورت راهبردی‌تر عمل شود. بحث اشتغال مولد باید در روستاها به‌صورت ویژه دنبال شود. تولید و پرورش مرغ بومی باید در روستاها متناسب با شرایط روستا انجام شود.

به گزارش عیارآنلاین، مرتضی رضایی امروز در هفتاد و هشتمین جلسه کمیته فنی مرغ بومی کشور در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: در سال‌های اخیر روند کار در ایستگاه‌های اصلاح نژاد مرغ بومی کشور به سمت توسعه گام برداشته است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بیان اینکه توسعه و تجهیز ایستگاه‌های اصلاح نژاد مرغ بومی باید به‌طور ویژه با مشارکت بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد افزود: اشتغال مولد در پرورش مرغ بومی با توجه به علاقه بالای بازار مصرف به محصولات دام و طیور بومی در کشور وجود دارد.

رضایی استقبال زیاد مصرف کنندگان و سلامت بیشتر محصولات بومی را از دلایل ظرفیت بالای ارتقای توسعه این محصولات در کشور عنوان کرد و گفت: ارتقای توسعه پرورش طیور و مرغ بومی با توجه به ظرفیت بالای استان گیلان به‌درستی دیده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مرغ بومی در کشور ظرفیت برندسازی را دارد و این امر باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد خاطرنشان کرد: در زمینه معرفی مرغ بومی به مردم کم کاری صورت گرفته است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره بر اینکه مرغ بومی باید در کشور ثبت ملی و برندسازی شود تصریح کرد: شناسنامه دار کردن طیور و مرغ بومی سرعت بیشتری به توسعه این حوزه می‌دهد.

رضایی با بیان اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه امروز در حال تغییر و تحول است تاکید کرد: تجاری سازی اصلاح نژادی مرغ بومی از دیگر اقدامات مهمی است که باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ۱۰ سال گذشته هیچ تغییراتی در روند تولیداقتصادی و روش‌های تولید و پرورش مرغ بومی به‌طور صحیح انجام نشده است بیان کرد: باید روند پرورش طیور و مرغ بومی در راستای رسیدن به اهداف بررسی شود.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه روند پرورش، تولید و اصلاح نژادی طیور و مرغ بومی باید با تغییرات و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌روزرسانی شود افزود: اهداف اصلاح نژادی باید به‌صورت راهبردی‌تر عمل شود.

رضایی ظرفیت استان گیلان را در زنجیره تولید و پرورش مرغ بومی گسترده عنوان کرد و گفت: توانمندسازی روستاییان در حوزه تولید و پرورش طیور و مرغ بومی باید مد نظر قرار گیرد.

وی روستا را محل تولید محصولات کشاورزی دانست و با تاکید بر اینکه بحث اشتغال مولد باید در روستاها به‌صورت ویژه دنبال شود خاطرنشان کرد: تولید و پرورش مرغ بومی باید در روستاها متناسب با شرایط روستا انجام شود.

منبع: تسنیم

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: