عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

بانک‌ها در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی عملکرد مناسبی نداشته اند.

خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی را تصویب کرد تا بخشی از مشکلات این اقشار رفع شود./ براساس گزارش ها به جز بانک کشاورزی، بانک های دیگر در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی عملکرد مناسبی نداشته اند.

به گزارش عیارآنلاین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی در کشو باید در خصوص اجرای ضعیف قانون بخشش سود و جرایم وام های بانکی پاسخگو باشد.

رسول خضری درخصوص بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان به خانه ملت گفت:مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی را تصویب کرد تا بخشی از مشکلات این اقشار رفع شود.
نماینده مردم در پیرانشهر و سردشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد:با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی بخش قابل توجهی از معوقات بانکی وصول خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: براساس گزارش ها به جز بانک کشاورزی، بانک های دیگر در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی عملکرد مناسبی نداشته اند.
خضری با تاکید بر لزوم نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:روستاییان و عشایر از اقشاری هستند که باید به مسائل آنان توجه شود تا تولید در بخش کشاورزی و تولیدات دامی تقویت شود.
وی ادامه داد:دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف از لحاظ درآمدی، با موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی موافق است اما متاسفانه اغلب بانک ها از اجرای کامل این مصوبه قانونی طفره می روند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:بانک مرکزی متولی امور بانکی در کشور است بنابراین باید در خصوص اجرای ضعیف قانون بخشش سود و جرایم وام های بانکی پاسخگو باشد البته مجلس اقدامات نظارتی را دراین راستا از طریق وزارت اقتصاد پیگری خواهد کرد.

منبع: اقتصاد بانکی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: