۱۲ ارد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳

تبعیض در تخصیص منابع؛ ناکارآمدی در مدیریت آب

در حالی که اعتبارات تملک دارایی بخش آب در بودجه سال ۹۶ که به وزارت نیرو اختصاص یافته، ۶۶۰۰ میلیارد تومان است. بودجه برنامه آبخیزداری و حفاظت از خاک رقمی معادل با ۵۱۰ میلیارد تومان مصوب شده که نشان از بی توجهی برنامه ریزان نسبت به اهمیت و ضرورت آبخیزداری و مدیریت پایدار آب و خاک در کشور دارد.

به گزارش عیارآنلاین، بخش آب (شامل دو فصل منابع آب و آب و فاضلاب) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقداری معادل با ۶/۶ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که حدوداً ۲۱ درصد کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود، (نمودار ۱) که به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‎‌های مختلف عمرانی، چنین رقم بالایی دور از انتظار نیست.

نمودار ۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) به تفکیک فصول مختلف را در لایحه بودجه ۹۶ نشان می‌دهد.

همان‌طور که از نمودار ۱ مشاهده می‌شود، پس از فصل حمل‌ونقل با ۰۲/۲۴ درصد، بخش آب با ۳۲/۲۱ درصد (شامل فصول منابع آب و آب و فاضلاب به ترتیب با ۵۰/۱۴ و ۸۲/۶ درصد سهم از کل)، از بالاترین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) برخوردار است.

طبق جدول (۱)  مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) را برای برنامه‌های مختلف بخش آب در لایحه بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد که بر اساس آن در بین برنامه‌های بخش آب، برنامه‌های عرضه آب، ارائه خدمات آب شهری و روستایی و تأمین آب به ترتیب از بیشترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردارند.

جدول ۱٫ مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) بخش آب در لایحه بودجه ۹۶

در مورد «برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک» باید عنوان کرد که اعتبارات مربوط به این برنامه از طریق اعتبارات تخصیص‌یافته از طریق صندوق توسعه ملی بوده و میزان اعتبار ۱۲ میلیارد تومان فقط برای حفظ ردیف مربوط به این برنامه است و حتی این رقم ناچیز برای برنامه مذکور به‌صورت مطلق رقم قابل‌توجهی نیست.

همچنین نمودار ۲ مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) را برای برنامه‌های مختلف بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

از طرفی در لایحه بودجه ۹۶ مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک» رقمی معادل با ۵۱۰ میلیارد تومان است که تنها  ۱/۶۵ % از مقدار کل اعتبارات بودجه را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، اعتبارات بخش آب حدوداً سیزده برابر اعتبارات آبخیزداری و حفاظت خاک است.

در نمودار زیر اعتبارات دو بخش مذکور باهم مقایسه شده‌اند.

نمودار ۳٫ مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «بخش آب» و «آبخیزداری و حفاظت خاک» نسبت به‌کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور

با توجه به مقدار ناچیز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه آبخیزداری نسبت به بخش آب، این مسئله کم‌اهمیتی بخش آبخیزداری در نگاه برنامه‌ریزان کشوری و رویکرد سازه­ای متولیان آب کشور را عیان می‌کند.

همچنین قابل‌ذکر است که با اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌توان ضمن صرف هزینه‌های کمتر نسبت به روش‌های سازه‌ای به کنترل رواناب‌ها پرداخت و علاوه بر تقویت سفره‌های زیرزمینی، عدم تبخیر و هدر رفت آب و جلوگیری از فرسایش خاک، از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها نیز جلوگیری نمود. اهمیت این مسئله آنجا جلوه می‌کند که به گفته معاون استاندار فارس میزان خسارت سیلاب بهمن‌ماه سال گذشته در جهرم برابر با ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.رقم خسارت ناشی از سیل جهرم استان فارس، به‌عنوان یکی از ده­ها سیل ماه­های اخیر، به‌تنهایی برابر با نیمی از بودجه سالانه آبخیزداری و حفاظت خاک است. لذا ضروری است قانون‌گذار در تخصیص اعتبارات بخش آب خط‌مشی خود را اصلاح‌کرده و به سمت روش‌های کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر روی آورد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: