۴ ارد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴

سرپرست معاونت مالی وزارت علوم: دانشگاه‌ها در بی نیازی از بودجه دولت ۱۵ درصد رشد داشتند

سرپرست معاونت اداری مالی وزارت علوم از رشد ۱۵ درصدی دانشگاهها در تامین هزینه های جاری خود از منابع داخلی در پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین امید در خصوص تامین نیاز دانشگاه‌ها از محل منابع داخلی خود و کاهش وابستگی به بودجه آموزش عالی در سال گذشته گفت: دراین زمینه، سال ۹۴ کارگروهی را تحت عنوان «تحول در ساخت و ساز آموزش عالی» تشکیل دادیم که در سال ۹۵ نیز پیشرفت بسیار خوبی داشت، در این کارگروه تمام زمینه های ممکن برای تامین منابع مالی دانشگاه ها خارج از کمک دولت بررسی شد.

وی ادامه داد: سهم دانشگاه ها از تامین هزینه های جاری خود از ابتدای برنامه پنجم، چیزی حدود ۲۲ درصد بوده و حدود ۸۰ درصد آن را دولت تامین کرده است.

سرپرست معاونت اداری مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در پایان برنامه پنجم توسعه این عدد به بیش از ۳۵ درصد رسیده است، یعنی دانشگاه ها چیزی حدود ۱۵ درصد در زمینه تامین نیازهای خود از منابع داخلی رشد داشته اند. این منابع داخلی شامل آموزش، پژوهش و فروش دانش فنی بوده است.

وی ادامه داد: درکنار این موضوع، هدف گذاری ما برای برنامه ششم توسعه، رسیدن این عدد به ۵۰ درصد است و ما امیدواریم دانشگاه های ما در پایان برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد نیازهای خود را از محل منابع داخلی تامین کنند.

امید ادامه داد: البته در حال حاضر برخی دانشگاه ها (دانشگاه های سطح یک) بالای ۵۰ درصد نیازهای خود را از منابع داخلی تامین می کنند و به عدد ۵۰ درصدی که هدف گذاری شده است رسیده‌اند، برخی دانشگاه ها نیز پایین ۲۰ درصد از نیازهای خود را از منابع داخلی تامین می کنند، در مجموع وزارت علوم این میانگین را در پایان برنامه ششم توسعه به ۵۰ درصد خواهد رساند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: