بدهی ۹ هزار میلیاردی طرح تحول سلامت روی دست دولت دوازدهم

پس از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات پزشکی به طور متوسط ۱۵۰ درصد افزایش یافت و هزینه‌های سلامت نیز افزایش چشمگیری داشت تا حدی که هم اکنون بیمه‎ها حدود ۹ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت بدهکارند!

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اهداف اصلی طرح تحول سلامت کاهش هزینه‌های درمان و کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم بود که از سال ۱۳۹۳ با تصویب در هیئت وزیران اجرا شد. این در حالیست که پس از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات پزشکی به طور متوسط ۱۵۰ درصد افزایش یافت و هزینه‌های سلامت افزایش چشمگیری داشت به‌طوری‌که از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴رسید.

بر این اساس اگرچه سهم پرداختی مردم از مجموع هزینه‌های سلامت از ۵۵ درصد در سال ۹۲ به ۴۵ درصد در سال ۹۴کاهش یافت، اما مطلق پرداخت از جیب مردم از حدود ۳۶ به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

از طرفی بدهی سنگین دولت به نظام سلامت نیز یکی دیگر از نکات منفی اجرای طرح تحول است که این بدهی سنگین گریبانگیر دولت دوازدهم نیز خواهد بود. در این راستا حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت بدهی بیمه ها به نظام سلام را حدود  ۹ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این حجم از بدهی دولت به نظام سلامت منجر به تحمیل هزینه های بیشتر به مردم خواهد بود چراکه درواقع این مبلغ را باید سازمان ‌های بیمه‌گر که درآمدنشان از جیب مردم است پرداخت کنند.

کارشناسان معنقدند رویکرد دیگری که دولت می‌توانست به جای اجرای طرح تحول سلامت به منظور سر و سامان دادن به نظام سلامت و کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم اتخاذ نماید رویکردی مبنی بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع است. طرفداران این رویکرد اعتقاد دارند، طی سالیان دراز هزینه‌های سلامت به‌طور غیرواقعی افزایش یافته و با اصلاح ساختار می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد.

در این رویکرد بر مدیریت صحیح منابع به‌جای افزایش افسارگسیخته منابع تأکید می‌شود. بر این اساس بیمه‌های سلامت به‌عنوان خریدار آگاه خدمت و وکیل مردم که انگیزه کافی برای افزایش کیفیت خدمات هم‌زمان با کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از بیمار شدن و ارتقا سلامتی مردم دارند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

این بیمه‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع و نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمت بر اساس راهنمای بالینی، هزینه‌های سلامت را مدیریت می‌کنند و به نقطه مطلوب می‌رسانند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: