نماینده مجلس:

تقویت مدارس دولتی برای نظام آموزشی کشور بسیار مفیدتر از گسترش مدارس غیردولتی است

کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: تنوع مدارس از نظر مالی و آموزشی فساد ایجاد می‌کند و به طبقاتی شدن جامعه منجر می‌شود، درحالی که مدارس باید تنها به دولتی و غیردولتی تقسیم شوند تقویت مدارس دولتی برای نظام آموزشی کشور بسیار مفیدتر از گسترش مدارس غیردولتی تحت هر عنوانی است. بسیاری از دانش‌آموزان محصل در مدارس به اصلاح تیزهوشان با مشکلات متعددی رو به رو بوده و تجدید و حتی اخراج می‌شوند. فعالیت مدارس هیات امنایی خلاف قانون است و از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم برای جمع کردن این مدارس برنامه‌ریزی کرده و این مهم را با کاهش تعداد مدیرکل‌ها و تجمیع مدیریت مدارس آغاز کند. دانش‌آموزان تیزهوش، عادی و حتی کم‌هوش باید در کنار هم تحصیل کنند چراکه قرار است در جامعه در کنار یکدیگر زندگی و کار کنند.

به گزارش عیارآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد با انتقاد از تنوع ۲۲گانه مدارس در نظام آموزش و پرورش، گفت: سیاست وزیر آموزش و پرورش برای کاهش تنوع مدارس قابل دفاع است چراکه این تنوع از نظر مالی و آموزشی فساد ایجاد می‌کند و به طبقاتی شدن جامعه منجر می‌شود، درحالی که مدارس باید تنها به دولتی و غیردولتی تقسیم شوند بنابراین ایجاد مدارسی در این بین، بی‌معناست و به مثابه شرکت‌های اقتصادی می‌مانند که نه دولتی هستند و نه خصوصی و البته تجربه ثابت کرده فساد دقیقا از این دست شرکت‌ها بیرون می‌زند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت مدارس دولتی برای نظام آموزشی کشور بسیار مفیدتر از گسترش مدارس غیردولتی تحت هر عنوانی است، ادامه داد: بسیاری از دانش‌آموزان محصل در مدارس به اصلاح تیزهوشان با مشکلات متعددی رو به رو بوده و تجدید و حتی اخراج می‌شوند که این مسئله آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد چراکه به آن‌ها کم هوشی و بی‌استعدادی را القا می‌کند.

وی مدارس فعالیت هیات امنایی را نیز خلاف قانون دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواست برای جمع کردن این مدارس برنامه‌ریزی کرده و این مهم را با کاهش تعداد مدیرکل‌ها و تجمیع مدیریت مدارس آغاز کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی که معتقد است دانش‌آموزان تیزهوش، عادی و حتی کم‌هوش باید در کنار هم تحصیل کنند چراکه قرار است در جامعه در کنار یکدیگر زندگی و کار کنند، گفت: مدارس خاص باید فقط برای قشر محدودی از دانش‌آموزان کم توان ذهنی و جسمی و تیزهوش بنا به تشخیص کارشناسان و استانداردهای جهانی تشکیل شوند./

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: