وزیر آموزش و پرورش:

مواردی در سند ۲۰۳۰ از نظر شرعی و عرفی دارای اشکال است/ اجرای این سند توصیه ای است

دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش: سند ۲۰۳۰ توصیه‌ای است که توسط سازمان یونسکو با هدف توسعه پایدار در کشورها تدوین شده است و در آن ۲ مقوله، سلامت و آموزش مورد تأکید قرار گرفته است. اجرای سند ۲۰۳۰ ، توصیه‌ای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست چنانکه در قسمتی از این سند آمده است، ‌مواردی که با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد، اجرایی کردن آن توصیه نمی شود. اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور ما در قالب سند تحول است و چیزی خارج از سند اجرا نمی شود، در این سند مواردی است که از نظر شرعی و عرفی دارای اشکال است و البته که اجرا نخواهد شد. سند ۲۰۳۰ هیچ تعهدی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند، زیرا اگر سندی تعهدآور باشد، قبل از اجرا باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

به گزارش عیارآنلاین، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در بازدید سرزده از پردیس دخترانه شهید باهنر گفت: سند ۲۰۳۰ توصیه‌ای است که توسط سازمان یونسکو با هدف توسعه پایدار در کشورها تدوین شده است و در آن ۲ مقوله،  سلامت و آموزش مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: در این سند، آموزش همه افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است و کشورها در جلسات سالانه، گزارشی از روند آموزشی خود به یونسکو ارائه می دهند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای سند ۲۰۳۰ ، توصیه‌ای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست چنانکه در قسمتی از این سند آمده است، ‌مواردی که با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد، اجرایی کردن آن توصیه نمی شود.

احمدی دانش آشتیانی تصریح کرد: اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور ما در قالب سند تحول است و چیزی خارج از سند اجرا نمی شود، در این سند مواردی است که از نظر شرعی و عرفی دارای اشکال است و البته که اجرا نخواهد شد.

وی افزود: ممکن است، این سؤال در ذهن افراد متبادر شود،‌ اگر مفاد سند ۲۰۳۰ همان مواردی است که در سند تحول وجود دارد، ‌پس چه لزومی بر اجرای مفاد آن است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: برای ارائه گزارش به جهانیان در خصوص وضعیت آموزشی در ایران و دستاوردهایی که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش به دست آورده است و هم چنین تعامل با سایر کشورها، اجرای این سند ۲۰۳۰ مؤثر است.

وی خاطرنشان کرد: سند ۲۰۳۰ هیچ تعهدی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند، زیرا اگر سندی تعهدآور باشد، قبل از اجرا باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، بنابراین سند ۲۰۳۰ تفاهم نامه ای است که اغلب مفاد آن در سند تحول بنیادین وجود دارد.

وی مطالبی که برخی افراد در باره سند ۲۰۳۰ مطرح کرده اند را ناقص توصیف کرد و افزود: اینکه می گویند،‌ وزرای آموزش و پرورش این سند را امضا کرده اند، کذب محض است، زیرا این تنها یک تفاهم نامه است که کشورها به بهانه آن، در یونسکو گردهم می آیند و عملکرد همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند، بنابراین از آنجا که ایران در بحث آموزش و سلامت، شاخص های خوبی دارد، این مسئله برای کشور ما بسیار با اهمیت است و از تصورات غلط و برداشت های سوء جلوگیری می کند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: