واردات ۲۵۵۳ میلیارد تومان برنج به کشور در سال ۹۵

گزارش// براساس آمار تجارت خارجی کشور، معادل ریالی برنج‌های وارداتی در سال ۹۵، حدود ۲ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد (۳۷۰۰ تومان) است. سال ۹۴، بالغ بر ۷۴۵ هزار و ۵۱۵ تن به ارزش ۶۸۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۱۴ دلار بود.

به گزارش عیارآنلاین، در دوازده ماه سال ۹۵، بالغ بر ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۴۷ دلار برنج به وزن ۸۳۹ هزار و ۳۳۷ تن به کشور وارد شد که این رقم نسبت به سال ۹۴، حدود ۲ درصد رشد دارد.

سال ۹۴، بالغ بر ۷۴۵ هزار و ۵۱۵ تن به ارزش ۶۸۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۱۴ دلار بود. معادل ریالی برنج‌های وارداتی در سال ۹۵ حدود ۲ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد (۳۷۰۰ تومان) است.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: