طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۴، بانک مرکزی ۳۲ میلیارد دلار ارز خرید و ۲۵.۴ میلیارد دلار ارز فروخت

گزارش تفریغ بودجه ۹۴ که توسط دیوان محاسبات منتشر شده است نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۹۴ به میزان ۳۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار ارز از دولت و سایر موسسات خریداری و ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار فروخته است./ بنابراین حساب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش تفریغ بودجه ۹۴ که توسط دیوان محاسبات منتشر شده است نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۹۴ به میزان ۳۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار ارز از دولت و سایر موسسات خریداری و ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار فروخته است.

براساس بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۴ هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط بـه عـدم افـزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

طبق گزارش تفریغ بودجه، بانک مرکزی در سال ۹۴ هیچ‌گونه تسهیلات ارزی خارجی در سال ۹۴ دریافت نکرده است، اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۹۵ به شرح زیر افزایش یافته است.

خرید ارز از محل وصولی‌های نفت خام: ۱۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار

خرید ارز از محل عایدات ارزی میعانات گازی: ۳ میلیارد و ۷۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار

سایر: ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار

براساس این گزارش، عنوان سایر، در واقع شامل اداره بین‌الملل بانک‌ها و شرکت‌ها، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، اسکناس از مشتریان، حساب‌های ارزی مشتریان و خرید از محل حواله‌های وارده می‌شود.

مجموع ارز خریداری شده در سال ۹۴ بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است.

بنابر این گزارش، از این میزان، بانک مرکزی ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار را به متقاضیان ارز فروخته است. بنابراین حساب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار افزایش یافته است.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: