رئیس سازمان مدارس غیر دولتی:

تهیه سند جامع مشارکت نیاز مبرم آموزش و پرورش است

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی: ما با دو هدف بزرگی که برعهده داریم هم باید توسعه مدارس غیر دولتی با رعایت بعد حاکمیتی و نظارتی را مد نظر داشته و هم از طرف دیگر به سراغ دستگاهها و نهادهای مختلف رفته تا بتوانیم از حمایت آنان در مشارکت آموزش وپرورش بهره مند گردیم. با توجه به تکلیف سازمان و درخواست شورای عالی آموزش وپرورش مبنی بر ارایه سند جامع مشارکت ما اهتمام داشتیم که تهیه سند بر مبنای پژوهش با توجه به سند تحول بنیادین صورت گیرد و امیدواریم با ارایه آن به شورای عالی آموزش وپرورش در آینده نزدیک شاهد تحولات خوبی در حوزه مشارکتی آموزش وپرورش باشیم.

به گزارش عیارآنلاین، اولین جلسه ارائه نتایج پژوهش بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش وپرورش در ابعاد مختلف ( سند جامع مشارکت ) که با معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و برخی از اساتید دانشگاه فرهنگیان ، مدیران و معاونان پژوهشی حوزه های مختلف ستادی در سالن جلسات برگزار شد.

در ابتدا سید رسول حسینی پژوهشگر پژوهش فوق به طور خلاصه و مجمل گزارشی از نتایج پژوهش بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش وپرورش در ابعاد مختلف ( سند جامع مشارکت) را ارایه نموده و سپس اعضای جلسه با ارایه سوالاتی در خصوص پژوهش مذکور نکاتی را متذکر شدند.

سپس در ادامه مرضیه گرد ، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اظهار کرد : با توجه به اهداف سازمانی و همچنین اهمیت و جایگاه نقش مشارکت در ابعاد مختلف در آموزش وپرورش با رویکرد علمی بر آن شدیم که کار پژوهشی در این زمینه انجام دهیم .

وی با اشاره به ماموریت های سازمان در جلب مشارکت های مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی افزود : ما با دو هدف بزرگی که برعهده داریم هم باید توسعه مدارس غیر دولتی با رعایت بعد حاکمیتی و نظارتی را مد نظر داشته و هم از طرف دیگر به سراغ دستگاهها و نهادهای مختلف رفته تا بتوانیم از حمایت آنان در مشارکت آموزش وپرورش بهره مند گردیم .

گرد تصریح کرد : در حال حاضر ما ۱۴ عنوان پژوهشی را در سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در دست اجرا داریم و تاکید داریم که اقدامات و برنامه های سازمان را با توجه به نتایج پژوهشی اجرایی و عملیاتی نماییم .

وی ضمن تشکر از پژوهشگر این پروژه وناظر آن اظهار کرد : نتایج خوبی از پژوهش فوق برای تدوین سند جامع مشارکت به دست آمده است که امیدواریم با رفع نواقص آن بتوانیم در آینده نزدیک از نتایج آن بهره وری لازم را انجام دهیم .

گرد با اشاره به اینکه زکات علم ، نشر آن است افزود : با توجه به تکلیف سازمان و درخواست شورای عالی آموزش وپرورش مبنی بر ارایه سند جامع مشارکت ما اهتمام داشتیم که تهیه سند بر مبنای پژوهش با توجه به سند تحول بنیادین صورت گیرد و امیدواریم با ارایه آن به شورای عالی آموزش وپرورش در آینده نزدیک شاهد تحولات خوبی در حوزه مشارکتی آموزش وپرورش باشیم و نتایج و پیشنهادات کاربردی طرح را در اختیار سایر معاونت ها قرار می دهیم .

وی اظهار کرد : کاربست این پژوهش می تواند نکات حقوقی که ما در سازمان به آن نیازمند هستیم و مشکلات بخشنامه ای که با سایر دستگاهها مواجه هستیم را با اعلام سیاست ها منجر به راهکار و با ارائه برنامه مرتفع نماید.

منبع: پانا

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: