دبیر شورای عالی آموزش و پرورش:

نبود ثبات مدیریت و منابع مالی باعث عدم اجرای کامل سند تحول است

نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: با توجه به زیر نظام فضا و تجهیزات که سازمان نوسازی مدارس ارائه داد، ساخت مدارس بر مبنای مدارس کوچک نیست و مدارس متوسط و بزرگ ساخته می‌شود، ضمن اینکه بنا به اقتضا، مدارس کوچک با یکدیگر ادغام می‌شوند. عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش یکی از علل این موضوع بود زیرا تغییر وزرای آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانه و مدیران کل از علل دیگر تحقق نیافتن کامل سند تحول بود. در یک برهه‌ای ۹۷ یا ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی شد و باعث عدم تحقق اجرای کامل سند بود.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «عده‌ای اعتقاد دارند که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به خوبی اجرا نمی‌شود یا نشد؛ آیا این موضوع را می‌پذیرید؟»، اظهار داشت: اینکه اجرا نمی‌شود را قبول ندارم، اما اینکه سرعت اجرا کم شده است، قابل تأمل است.

وی با بیان اینکه استراتژی آموزش و پرورش، اجرای سند تحول بنیادین است، خاطرنشان کرد: تغییر کتاب‌های درسی یکی از موضوعاتی بود که در اجرای سند تحول اتفاق افتاد و امسال هم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای از دل همین سند تحول خارج شد.

نوید ادهم با اشاره به اینکه در بعضی اوقات سند تحول باید با سرعت بیشتری جلو برود، خاطرنشان کرد: با توجه به زیر نظام فضا و تجهیزات که سازمان نوسازی مدارس ارائه داد، ساخت مدارس بر مبنای مدارس کوچک نیست و مدارس متوسط و بزرگ ساخته می‌شود، ضمن اینکه بنا به اقتضا، مدارس کوچک با یکدیگر ادغام می‌شوند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا بازنگری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام می‌شود یا خیر، گفت: موضوع بازنگری مطرح شده است اما نباید در آن تعجیل شود.

وی افزود: باید سند تحول یک دور به صورت کامل اجرا شود و تمام زیر نظام‌های آن حالت اجرا پیدا کند، سپس برای بازنگری فعالیتی انجام شود. ضمن اینکه بازنگری یعنی اگر نکات منفی داشت، آنها را به احسن تبدیل کنیم.

وی با انتقاد از تغییر مدیران در راستای عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین، اظهار کرد: عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش یکی از علل این موضوع بود زیرا تغییر وزرای آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانه و مدیران کل از علل دیگر تحقق نیافتن کامل سند تحول بود.

نوید ادهم به یکی دیگر از علل عدم اجرای سند تحول آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز در راستای اجرای سند تحول دیگر موضوع بود زیرا آموزش و پرورش در تلاش بود تا حقوق پرسنل خود را تأمین کند.

وی افزود: در یک برهه‌ای ۹۷ یا ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی شد و باعث عدم تحقق اجرای کامل سند بود.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: