۲۹ فرو ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴
براساس گزارش تفریغ بودجه سال 94

شرکت پالایش و پخش ۴۵۱۶ میلیارد تومان سهم هدفمندی را به خزانه واریز نکرد

شرکت ملی پالایش و پخش تا پایان تیر ماه سال ۹۵ حدود ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان از فروش خوراک به پالایشگاه های داخلی بابت سهم هدفمندی را به حساب خزانه واریز نکرده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ دیوان محاسبات طبق قانون بودجه سال ۹۴۴ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی باید به ازای هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها بابت خوراک مبلغ ۳۷ هزار و ۷۵ تومان به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندی باید به حساب خزانه واریز می کرد.

اما با توجه به عدم ارائه گزارش توسط شرکت ملی پالایش و پخش براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان حسابرسی و همچنین عدم تشکیل کارگروه متشکل از وزرات خانه‌های نفت، امور اقتصادی و سازمان مدیریت مابه التفاوت حاصل از فروش هر بشکه نفت خام به پالایشگاه های داخلی تا پایان تیرماه سال ۹۵ تسویه نشده است.

این گزارش حاکی است شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در سال ۹۴ حدود ۶۱۳ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۸۳ بشکه نفت خام و ۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۶۴۱ بشکه میعانات گازی به پالایشگاه ها فروخته است که از این میزان تنها ۲۲ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز و براساس گزارش تفریغ بودجه ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب خزانه واریز نکرده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: