مدیر کل دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان مطرح کرد؛

گسترش دایره تحصیل دانشجویان خارجی در سال ۹۶

مدیر کل دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دایره تحصیل دانشجویان خارجی در کشور در سال جدید گسترش می‌یابد، گفت: تا پایان سال ۹۶ قرار است تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها به ۲۵ هزار نفر برسد.

به گزارش عیارآنلاین، صمد حاج جباری مدیر کل دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان  با اشاره به افزایش جذب دانشجویان خارجی، گفت: براساس برنامه ششم توسعه و تا پایان سال ۹۶ قرار است تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها به ۲۵ هزار نفر برسد.

وی افزود: همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه که یک برنامه پنج ساله است باید این تعداد به ۷۰ هزار نفر برسد که در حال حاضر بسترهای لازم برای افزایش دانشجویان غیربورس خارجی باید در دانشگاه‌ها فراهم شود.

حاج جباری ادامه داد: امکانات دانشگاه‌ها، نوع برخورد با دانشجویان خارجی و مواردی دیگر در حال پیگیری است تا بتوانیم شرایط را برای حضور دانشجویان خارجی مهیا کنیم.

وی گفت: اولویت ما اول کشورهای منطقه است، کشورهای مسلمان و بعد از آن سایر کشورهاست و استقبال می‌کنیم از هر جای دنیا که بخواهند دانشجو به ایران بیاید آئین نامه آن موجود است و همه کشورها می‌توانند از آن استفاده کنند.

مدیر کل دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه سال ۹۶ دایره جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور گسترش پیدا می‌کند، اظهار داشت:  از سال ۹۶ دایره جذب دانشگاه‌ها برای دانشجویان خارجی بیشتر می‌شود که این دانشجویان تقریبا در سراسر کشور می‌توانند به تحصیل بپردازند.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: