۲۷ فرو ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۲

پذیرش استمرار فعالیت «مدارس استعداد درخشان» با رویکرد حداقلی

کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر درآموزش وپرورش در شورای عالی آموزش و پرورش بحث و بررسی و تصویب شده است، که پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش عیارآنلاین، برای شفاف سازی ماموریت، اهداف و وظایف نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش بر اساس اسناد بالادستی از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳، «طرح جامع تربیت استعدادهای برتر» به شورای عالی آموزش و پروش تقدیم شد که نهایتاً بعد از بررسی­‌های کارشناسی، این طرح در جلسه ۴ آذر ۱۳۹۳ به تصویب رسید.

کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر آموزش و پرورش که در ۸ ماده در نهصد وسی و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده بود، بعد از گذشت بیش از ۲ سال از تصویب بالآخره، پس از تایید رییس جمهور جهت اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شد.

در ماده یک این مصوبه دانش آموز دارای استعداد برترتعریف شده، درماده دو، اصول کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر آمده، ماده سه، اهداف مصوبه را بیان نموده است، درماده چهار، سیاست های اجرایی، درماده پنج، راهکارها، درماده شش، وظایف وزارت آموزش وپرورش، ماده هفت، وظیفه نظارت کلان و در ماده هشت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن بیان شده است.

دو محور از سیاست‌های اجرایی این مصوبه عبارتند از:

  • ارائۀ خدمات آموزشی و پرورشی ویژه ناظر بر تنوع بخشی به برنامه‌های درسی به شیوۀ تلفیق (عدم جداسازی) با نگاه گسترش یابنده و حداکثری
  • استمرار خدمات آموزشی و پرورشی به دانش‌آموزان دارای استعدادهای برتر ترجیحاً به شیوه «تفکیکی» (جداسازی) با رویکرد اصلاحی و حداقلی

با توجه به موارد فوق، اصل وجود و استمرار فعالیت «مدارس استعداد درخشان» با تاکید بر رویکرد اصلاحی و حداقلی، مورد پذیرش این مصوبه است.

کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر درآموزش وپرورش طی ۴ جلسه ۹۰۲ ،۹۰۳ ،۹۰۴ و۹۳۲ شورای عالی آموزش وپرورش بحث و بررسی وتصویب شده است، که پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: