شک روسیه در بنیان­های موافقت­نامه پاریس

پوتین رییس جمهور روسیه در اظهار نظری به تشکیک در علت گرمایش جهانی پرداخت و عنوان کرد که افزایش دمای زمین در ۳۰ قرن گذشته، زمانی که گازهای گلخانه‌ای وجود نداشت، آغاز شده و لذا تغییرات آب و هوایی را نمی‌توان متوقف کرد و تنها باید خود را با آن منطبق کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، موافقت‌نامه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا شکل گرفت. در موافقت­نامه پاریس علت اصلی گرمایش جهان انتشار دی اکسید کربن حاصل از مصرف نفت و گاز معرفی شده است، این در حالی است هنوز اجماع علمی در جهان بر سر علت گرمایش جهان وجود ندارد و بسیاری از دانشمندان جهان نظرات دیگری در مورد گرمایش زمین دارند که مطابقت

با این حال در داخل کشور در آذر ماه سال ۹۵ مجلس لایحه پیوستن ایران به موافقت­نامه پاریس را تصویب کرد. این درحالی است که ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه اول قرار دارد و پیوستن ایران به این موافقت­نامه موجب کاهش مصرف نفت و گاز و به طبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

پوتین رییس جمهور روسیه در اظهار نظری به تشکیک در علت گرمایش جهانی پرداخت و عنوان کرد که افزایش دمای زمین در ۳۰ قرن گذشته، زمانی که گازهای گلخانه‌ای وجود نداشت، آغاز شده و لذا تغییرات آب و هوایی را نمی‌توان متوقف کرد و تنها باید خود را با آن منطبق کرد.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نیز همواره موافقت­نامه پاریس را مورد سوال قرار داده است. وی در کشاکش سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که اعتقادی به گرمایش زمین و نقش انسان در آن ندارد. همچنین او در جایی دیگر از صنعت زغال‌سنگ آمریکا حمایت کرده و قول لغو توافق پاریس را داده تا دوباره رونق را به این صنعت بازگرداند. پیش از این اوباما با اعمال سیاست‌های مختلف معادن و نیروگاه‌های زغال سوز را تحت فشار قرار داده بود تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در آمریکا کاهش دهد.

با وجود تشکیک دانشمندان در پایه های علمی علت گرمایش جهانی و کشورهای دارنده منابع نفت، گاز و زغال سنگ مانند روسیه و عراق در پیوستن به موافقت­نامه پاریس، عجله سازمان محیط زیست و مجلس شورای اسلامی در پذیرش این توافق بین المللی جای سوال دارد!

بنابر این با توجه به اینکه هنوز اجماعی علمی بر سر درست بودن تاثیر گازهای گلخانه‌ای در گرمایش زمین وجود ندارد، عجله سازمان محیط زیست و مجلس شورای اسلامی در پذیرش این توافق بین المللی جای سوال دارد!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: