اقرار دیرهنگام وزیر به مشکلات اساسی طرح تحول سلامت

وزیر بهداشت بعد از حدود سه سال از شروع اجرای طرح تحول سلامت در مورد منابع مالی طرح که کارشناسان از ابتدا انتقادات اساسی به نحوه تامین مالی این طرح داشتند، در اظهار نظری متفاوت بیان داشته است که طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار نیاز دارد!

به گزارش عیارآنلاین، هاشمی وزیر بهداشت در ایام تعطیلات نورورز ۹۶ با اشاره به مشکلات مالی طرح تحول سلامت، گفت: « از روز اول هم گفتم این طرح بزرگ منابع مالی پایدار و ایجاد یکپارچگی در تولیت و در عین حال ضمانت‌های قانونی نیاز دارد.»

اما سوال اساسی اینجاست که وزارت بهداشت چرا بدون درنظرگرفتن منابع مالی پایدار طرح را آغاز و اجرا کرد که هم اکنون شاهد بدهی سنگین بیمه‌ ها به پزشکان و وزارت بهداشت باشیم؟ بیمه هایی که هزینه‌شان مستقیما از جیب مردم تامین می‌شود.

این سخن وزیر دولت یازدهم خود نوعی اقرار در قبال حرف کارشناسان منتقد طرح تحول است که در تامین مالی این طرح انتقادهای فراوان داشتند که با بی توجهی وزارت بهداشت نسبت به این موضوع همراه بود.

قاضی زاده هاشمی عدم تجمبع بیمه‌ها و واسپاری تولیت آن به وزارت بهداشت را مشکل دیگر بزرگ طرح تحول دانست. این درحالی است که کارشناسان حوزه سلامت به تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و ارائه خدمات در حوزه سلامت تاکید دارند و در هیچ یک از مدل‌های موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند.

درواقع وزارت بهداشت می‌خواهد خود خریدار خدمتی باشد که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند! طبق بند ۷ سیاست های کلی سلامت که بر تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت در حوزه سلامت تاکید دارد، وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی ارائه دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر حوزه سلامت کشور باشد که در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز به واسپاری کامل بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت رای نداده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: