افزایش ۶ برابری واردات بنزین در ۵ سال/ کارت سوخت راهکاری برای مدیریت مصرف بنزین

با توجه به افزایش چشمگیر واردات بنزین، اگر دشمنان مجدداً به فکر تحریم‌‌ ایران بیافتند و یا به هر علت، افت تولید در پالایشگاه‎های کشور رخ دهد، ممکن است ذخایر موجود پاسخگوی تقاضای بنزین در شرایط بحرانی نباشد که استفاده از کارت سوخت می‌تواند راهکاری برای مدیریت مصرف بنزین باشد.

به گزارش عیارآنلاین، روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته است؛ به‌طوری که میزان مصرف روزانۀ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجۀ سال ۱۳۸۶ تصویب و از ۶ تیرماه همان‌سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

پس از لغو نظام سهیمه‌بندی در خرداد ۹۴ و احتمال از بین رفتن سامانۀ هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ح» تبصرۀ ۱۴ در قانون بودجۀ سال ۹۵، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را الزامی کرد که با روی کار آمدن مجلس دهم، این بند از قانون حذف شد.

این در حالی است که روند روبه رشد واردات بنزین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، همچنان خطر تحریم واردات وجود دارد و غفلت از نقش ابزارهای کنترلی در این شرایط عاقلانه نیست.

این احتمال زمانی قوت می‌گیرد که واردات روزانه بنزین در اسفندماه سال ۹۵ به رقم بی‌سابقه ۳۴ میلیون لیتر در روز رسیده است. این رقم حتی از میزان واردات بنزین در سال ۸۸ که اوج واردات بنزین به کشور و انگیزه اصلی اجرای هدفمندی یارانه سوخت بود، حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز بیشتر است. روند واردات بنزین در دولت یازدهم رو به رشد بوده و در میانه سال ۹۵ به ۱۲ میلیون لیتر رسیده بود. در شکل زیر میزان واردات بنزین در سال‌های ۷۵ تا ۹۵ نشان داده شده است.

همانطور که در شکل نشان داده شده است در ۵ سال اخیر میزان واردات بنزین از حدود ۲ میلیون لیتر در سال ۹۱ به ۱۲ میلیون لیتر در سال ۹۵ رسیده است که افزایش ۶ برابری را نشان می‌دهد.

تجربۀ اجرای سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ نشان داد کنترل مصرف بنزین می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش تقاضای بنزین داشته باشد. همین امر سبب شد دشمن از اعمال تحریم‌های واردات بنزین منصرف شود. از این رو، با کنترل مصرف بنزین و اجرای سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بر بستر سامانۀ هوشمند می‌توان وابستگی به واردات را کم و از اعمال تحریم‌های مرتبط با واردات سوخت جلوگیری نمود.

همچنین اگر با توجه به افزایش چشمگیر واردات بنزین، دشمنان مجدداً به فکر تحریم‌‌ ایران بیفتند و یا به هر علت، افت تولید در یک یا چند پالایشگاه کشور رخ دهد، ممکن است ذخایر موجود پاسخگوی تقاضای بنزین در شرایط بحرانی نباشد. حفظ کارت سوخت سبب می‌شود دولت بتواند در هر شرایطی مدیریت توزیع را به‌خوبی انجام دهد و با تخصیص سهمیۀ موقت به هر کارت، از بروز بحران و آشوب در جامعه جلوگیری نماید.

بنابر این با توجه به کارایی بسیار مطلوب کارت سوخت در مدیریت توزیع بنزین در شرایط بحرانی و کنترل مصرف این فرآورده نفتی ضروری است که استفاده از این کارت در چرخه توزیع سوخت باقی بماند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: