عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچیان و واردکنندگان است

خادمی با بیان اینکه نظر کمیسیون انرژی هم حفظ سامانه کارت سوخت است، گفت: کارت سخت جلوی قاچاق سوخت را گرفت و اگر کارت سوخت نبود الان روزانه ۹۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون بنزین وارد می کردیم چرا که با وجود افزایش تعداد خودروها، با این اقدام توانستیم جلوی افزایش مصرف سوخت را بگیریم.

 هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین درخصوص مزایای کارت سوخت گفت: کارت سوخت باعث کاهش قاچاق سوخت و همچنین کاهش واردات سوخت شد.

وی افزود: کارت سوخت، سیستم هوشمند بسیار خوبی بود که طراحی شد و مدیریتی که با آن طرح آغاز شد مانند دونرخی کردن قیمت سوخت باعث موفقیت این طرح شد.

این نماینده مجلس درخصوص نحوه اثرگذاری کارت سوخت بر کاهش قاچاق سوخت نیز گفت: تا قبل از سیستم کارت سوخت، جایگاه‌داران بصورت دستی و دفتری سوخت را تحویل می گرفتند و آن را می فروختند و به دلیل اینکه در سیستمی ثبت نمی شد، می‌توانستند سوختی که تحویل گرفتند را بطور کامل قاچاق کنند و به خودروهای داخلی نفروشند.

خادمه در ادامه گفت: با آمدن کارت سوخت کاملا مشخص بود هر جایگاه چه میزان سوخت دریافت کرده و آن را به چه خودروهایی فروخته است و اینگونه جلوی قاچاق صورت گرفته می‌شد.

وی افزود: با آمدن کارت سوخت جلوی افزایش مصرف سوخت گرفته شد و با اینکه تعداد خودروها اضافه می شد اما مصرف افزایش پیدا نکرد و هم قاچاق کمتر شد و از آن طرف هم جلوی واردات سوخت گرفته شد.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اثرگذاری کارت سوخت در کاهش واردات سوخت گفت: اگر کارت سوخت نبود ما الان باید روزانه ۹۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت وارد می کردیم.

خادمی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم این سامانه موثر و مفید را بتوانیم حفظ کنیم ولی متاسفانه دولت برای حذف کردن این سامانه تلاش می کند و مطمئن باشید حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچی‌ها و واردکنندگان سوخت است و نظر کمیسیون انرژی هم حفظ و ماندگاری سامانه کارت سوخت است و امیدواریم در صحن علنی مجلس هم بتوانیم این سامانه را حفظ کنیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: