۲۹ اسف ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۸
رئیس سازمان عشایر ایران:

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به عشایر پرداخت می شود

قندالی، رئیس سازمان عشایر ایران: ازمحل اعتبارات ماده ۱۲-۱۰ مدیریت بحران، یک هزار میلیارد ریال تسهیلات با سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله برای جبران خسارت های خشکسالی و اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در سال ۹۵ به عشایر و تشکل های عشایری پرداخت شد. در سال ۹۶ نیز پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به عشایر از این محل پیش بینی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، کرمعلی قندالی افزود: ازمحل اعتبارات ماده ۱۲-۱۰ مدیریت بحران، یک هزار میلیارد ریال تسهیلات با سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله برای جبران خسارت های خشکسالی و اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در سال ۹۵ به عشایر و تشکل های عشایری پرداخت شد.
وی اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به عشایر از این محل پیش بینی شده است.
رئیس سازمان عشایر ایران گفت:از محل بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق۲ مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در سال ۹۶ پرداخت می شود.
وی با اشاره به اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات عوارض مشترکان آب شهری برای آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: از محل بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای تامین آب مناطق عشایری اختصاص یافت.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: