بروز رفتار منطقی در دانش آموز در گرو عملکرد نظام آموزشی

مسگرزاده، معاون آموزشی دفتر متوسطه اول: بروز رفتار منطقی در دانش آموز وابسته به عملکرد صحیح نظام آموزشی است، اگر تمام نمرات دانش آموزی ۲۰ است اما رفتار منطقی ندارد، باید به نظام آموزش شک کرد.اگر هر شخصی به تنهایی عمل کند، نتیجه اش تربیت جزیزه ای دانش آموز خواهد بود. تحول زمانی رخ می دهد که خود معلم اراده کند برای آن تغییر گام بردارد.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه مسگرزاده روز دوشنبه درهمایش سرگروه های آموزش درس ریاضی دوره اول متوسطه با بیان اینکه آموزش و تربیت ۲ بال در هم تنیده هستند، افزود: نقش دبیر ریاضی در تربیت مهم است و نباید آن را دست کم گرفت.
معاون مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش وپرورش، کل مجموعه آموزشی را یک سیستم واحد توصیف و بیان کرد: اگر هر شخصی به تنهایی عمل کند، نتیجه اش تربیت جزیزه ای دانش آموز خواهد بود.
مسگرزاده اظهار کرد: مقوله تربیت موضوع آموزش را هم دربر می گیرد، زبان بدن معلم، حرکات، رفتارهای مختلف و تمام گفته های وی در واقع دانش آموز را تربیت می کند.
وی به ضرورت نگاه تحول گرانه درگفتمان مشترک گروه ریاضی اشاره و تاکید کرد: برای ریل گذاری صحیح مسیر توسعه آموزش ریاضی در کشور، نیازمند تغییر بنیادین در نگاه و عملکردمان هستیم.
معاون مدیرکل دفترآموزش متوسطه اول وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: تحول زمانی رخ می دهد که خود معلم اراده کند برای آن تغییر گام بردارد.
مسگرزاده خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۲ هزار دبیر ریاضی داریم و میانگین نمره ریاضی دانش آموزان ۹ است و این موضوع یعنی این گروه نیازمند یک تحول اساسی در نگرش به موضوع تدریس است.
وی وضعیت تدریس ریاضی درکشور را نامطلوب عنوان کرد وگفت: در راستای رفع نواقص گروه ریاضی اقداماتی انجام شده است، که امیدواریم به سرانجام برسد.
بر اساس این گزارش، این همایش ۲ روزه با حضور همه سرگروه های ریاضی کشور در سالن فرهنگیان زنجان برگزار شد.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: