دانشگاه فنی و حرفه‌ای از مهر سال ۹۶ با دانشگاه علم و فناوری کلن دوره مشترک برگزار می‌کند

دانشگاه فنی و حرفه ای از مهر سال ۹۶ با دانشگاه علم و فناوری کلن دوره مشترک برگزار می کند.

به گزارش عیارآنلاین، از دانشگاه فنی و حرفه ای، نشست مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با هیأت آلمانی دانشگاه علم و فناوری کلن برگزار شد.
اعضای هیأت آلمانی از مجموعه کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشکده انقلاب اسلامی تهران بازدید کردند.
از اهم محورهای مورد بحث در این نشست، می توان به شناخت ظرفیت های دو طرف ایرانی و آلمانی (دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علم و فناوری کلن) اشاره کرد.
همچنین از دیگر مباحثی که مطرح شد، می توان به اهتمام دو طرف مذاکره کننده به ایجاد دوره های مشترک، مابین دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علم و فناوری کلن آلمان از مهرماه ۹۶ با رویکرد مدرک مشترک اشاره کرد.
همچنین در خصوص ایجاد دوره های مشترک «دوال» – Dual – فیمابین دانشگاه فنی و حرفه ای و اتاق ایران(سندیکاها) و دانشگاه علم و فناوری کلن نیز بحث شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: