لایحه معافیت دهیاری‌ها از قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد

هیات وزیران در جلسه امروز چهارشنبه خود به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، با هدف نظارت بر مبادلات کالاهای بخش کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اضافه شدن وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موافقت کرد.

به گزارش عیارآنلاین، هیات وزیران به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته، مصوب کرد فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی حساب مربوط رسیده است، برای اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی توسط ناشر و یا توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط به بانک عامل ارایه شود.

لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم تصویب شد
هیات وزیران با توجه به تشابه وظایف دهیاری‏ ها با وظایف شهرداری و مربوط به امور روستاها و معافیت شهرداری‏ ها از پرداخت مالیات، لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم را با هدف حمایت از دهیاری ها به تصویب رساند.
این لایحه با عنایت به اینکه دهیاری‏ ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده ‏اند و عموماً براساس کمک ‏های دولت و درآمدهای محدود ملی اداره شده و کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری براساس اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‏ ها، منحصراً به مصرف همان روستا می ‏رسد، تصویب شد.
سود و کارمزد پرداختی به صندوق نوآوری و شکوفایی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شوند
دولت با هدف کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ساماندهی نظام تأمین مالی فعالیت‌های این شرکت ها، مصوب کرد سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق ‏های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی جزء هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی، محسوب شوند.

میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، ۱۰ درصد تعیین شد
هیات دولت به منظور رفع ابهام از قوانین و مقررات ناظر به کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، با الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کرد.
بر این اساس، میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه برای سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی، ۱۰درصد حاصل فروش تعیین شد.

عضویت وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون تعیین ارزش افزوده
هیات وزیران با هدف نظارت بر مبادلات کالاهای بخش کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اضافه شدن وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موافقت کرد.
این کمیسیون وظیفه تعیین ارزش افزوده مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شوند را بر عهده دارد.

تصویب موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین ایران و اسلوونی
موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت  ایران و دولت جمهوری اسلوونی از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: