رئیس کمیسیون کشاورزی:

دوره تصدی‌گری دولت به سر آمده است

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در جمع پیش کسوتان صنعت مرغداری، در پاسخ به خواسته آنها مبنی بر واگذاری تنظیم بازار مرغ به تشکل ها، تصریح کرد: تشکل ها باید مستقل باشند و از وابستگی به دولت رها شوند. دوره تصدی گری دولت بسر آمده و مجلس بر اساس اصل ۴۴ از بخش خصوصی حمایت می کند.

به گزارش عیارآنلاین، علی محمد شاعری افزود: تشکل های کشاورزی و صنعت دام و طیور، باید نقش واقعی خود را پررنگ تر کنند و در هدایت زنجیره های تولید، تنظیم بازار، صادرات، پیگیری امور تسهیلات و بیمه و توسعه و گسترش فناوری های نوین نقش آفرینی کنند تا به جایگاه واقعی خود دست یابند.

مجلس از تشکل های مستقل حمایت می کند

وی با تاکید دوباره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: به باور من، اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازبینی و امور تصدی گری دولت از صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار شود. مجلس نیز بر اساس اصل ۴۴، حمایت جدی از بخش خصوصی می کند به شرط اینکه تشکل ها خودشان را شبه دولتی ندانند و از رانت های دولتی استفاده نکنند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از تشکل های کشاورزی، تصریح کرد: تشکل های بخش کشاورزی متفرق هستند و نمی توانند متحد عمل کنند. تا زمانی که نتوانند مستقل باشند، نمی شود آنها را تشکل واقعی به حساب آورد. چنانچه تشکل های کشاورزی در کشور ما شبه دولتی هستند و از تصمیم های دولتی تاثیر می پذیرند.

شاعری ادامه داد: به همین دلیل است که تشکل ها قدرت چانه زنی ندارند و نمی توانند مقابل تصمیم هایی که برای شان گرفته می شود، مخالفت کنند زیرا می ترسند منافع شان در خطر بیفتد. تجربه نشان داده در هر بخش و یا صنعتی که تشکل ها و بخش خصوصی عملکرد مستقل داشته اند، موفقیت هم برای تولید به همراه داشته است.

 

فعالان صنعت مرغداری، بانک و بیمه خصوصی ایجاد کنند

وی از تشکل ها خواست تا به جای کمک خواستن از مجلس برای دریافت تسهیلات و حل مشکلات بیمه، خودشان دست به کار شوند و افزود: اینکه مرغداران از مجلس بخواهند برای شان تسهیلات بگیرند و امور بیمه ای را روان کنند، نادرست است. آنها باید با حمایت های دولت، صنعت بیمه جدید ایجاد کنند.

شاعری ادامه داد: آنها حتی می توانند بانک خصوصی با سرمایه بخش کشاورزی ایجاد کنند و از دولت بخواهند در صدور مجوز و ارایه تسهیلات اداری از آنها حمایت کند اما گویا تشکل ها به زندگی در کنار دولت عادت کرده اند. آنها باید بپذیرند که دوران تصدی گری دولت بسر آمده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، از صنایع تبدیلی خواست تا با تولید فراورده های متنوع و با کیفیت صنعتی در جلب نظر بازارهای هدف صادراتی به بخش کشاورزی کمک کنند و افزود: اگر تشکل های تولید وارد میدان شوند، بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد، واسطه ها حذف می شوند و بهره وری افزایش می باید. به این ترتیب درآمد ناشی از فعالیت های تولید نیز به جیب تولیدکنندگان می رود.

لزوم برندسازی برای مرغ ایران

وی با اشاره به نوسانات بازار مرغ، اظهار کرد: بازار مرغ با کمک تشکل ها بهتر تنظیم می شود و صنعت نیز از تلاطم و نوسانات کنونی بیرون می آید. تشکل های صنعت مرغداری مانند پسته باید مسقل باشند و برندسازی کنند. مرغ ایران مانند پسته ایران باید برند داشته باشد تا به بازارهای جهانی راه یابد.

وی ادامه داد: تشکل های بخش خصوصی باید شجاع، مستقل و حرفه ای باشند و منافع شخصی را بر منافع صنفی و تولید ترجیج ندهند.  در این صورت مدیران تشکل ها می توانند در مقابل دولت برای حفظ منافع شان چانه زنی و در راستای توسعه زنجیره غذایی و تامین نهاده ها اقدام کنند.

شاعری با تاکید بر حذف تصدی گری دولت، اظهار کرد: کار دولت تصدی گری نیست و بر همین اساس تشکل ها باید اختیارات صنف و صنعت شان را در دست بگیرند و دولت را در کنار خود داشته باشند اما این موضوع اکنون برعکس است و دولت سعی می کند تشکل ها  را کنار خود داشته باشد.

تشکل ها خرج شان را از دولت سوا کنند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، تصریح کرد: تشکل ها باید خرج شان را از دولت جدا کنند و از وابستگی دولتی رها شوند. شوربختانه تشکل های ما شبه دولتی هستند و حتی فکر، منش، رفتار و حتی شکل ظاهر شان نیز دولتی است. به همین دلیل نمی خواهند و یا نمی توانند تصمیم های شجاعانه بگیرند.

وی افزود: این وابستگی های بی حد باید یک جایی قطع شود. باید بپذیریم که دیگر نمی توان کشور را سرتاپا دولتی اداره کرد. بخش خصوصی باید دولت را کنار خود داشته باشد و مجلس هم از آنها حمایت می کند.

منبع: اگنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: