سازمان تأمین اجتماعی مکلف به واگذاری سهام بانک رفاه در سال ۹۶ شد

در آخرین جلسه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار ، ضمن اصلاح اساسنامه بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به واگذاری سهام این بانک شد.

به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد اعضای شورای پول واعتبار در آخرین جلسه سال ۹۵ ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات روز نظام بانکی، اصلاح اساسنامه بانک رفاه کارگران را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره، تصویب کرد.

همچنین مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طی یک برنامه زمان بندی مشخص و معین حداکثر ظرف مدت یک سال، نسبت به واگذاری مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه کارگران، به طورمستقیم و غیرمستقیم، تا سقف ۹۰ درصد به بخش غیردولتی و کاملاً مستقل از سازمان یادشده اقدام کند.

منبع: بورس پرس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: