دبیرکل بانک مرکزی از دغدغه برای تداوم تورم تک رقمی در سال ۹۶ با توجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی خبر داد

دبیر کل بانک مرکزی از دغدغه برای تداوم تورم تک رقمی در سال ۹۶ با توجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: برنامه های کنترلی برای کاهش تورم در سال آینده نیز دنبال می شود.

به گزارش عیارآنلاین، سیدمحمود احمدی در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد و  دولت، دغدغه تورم در سال آینده را با توجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی دارد، تمهیدات بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال آینده چیست؟  گفت: اجرای برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال ۹۶ قطعا ادامه پیدا می کند؛ چراکه تورم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: تورم با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته به طور قطع کنترل می شود و بانک مرکزی نیز در رابطه با ماندن نرخ تورم بر روی همین پایه، دغدغه هایی دارد که با توجه به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به وجود آمده است.

وی در پاسخ به برخی افراد که معتقدند بهای رونق تولید را با افزایش تورم حاضرند بپردازند، تصریح کرد: بانک مرکزی نقش چند وجهی دارد و در مورد تورم، تنها با در نظر گرفتن یک وجه، تصمیم گیری نخواهد کرد.

منبع: دنیای بانک

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: