لزوم بازنگری در شیوه اجرا، انتخاب منابع و اساتید دوره ضمن خدمت، از نگاه نماینده مجلس

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعتقاد دارد آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش محتوایی ندارد از این رو باید در ۳ بخش شیوه اجرا، انتخاب منابع و مدرسان بازنگری انجام شود

به گزارش عیارآنلاین، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعتقاد دارد آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش محتوایی ندارد از این رو باید در ۳ بخش شیوه اجرا، انتخاب منابع و مدرسان بازنگری انجام شود.

محمدجواد ابطحی با اشاره به اینکه امروزه آموزش‌های ضمن خدمت محتوایی ندارد، گفت: آموزش ضمن خدمت برای ارتقاء دانش، مهارت کلاس‌داری و غیره تبیین شده اما با توجه به شرایط و شیوه اجرای کنونی کارایی لازم را ندارد.

منبع: آفتاب یزد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: