سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

ساختار جدید مدیریت‌های استانی بدون تفویض احتیار تبدیل به رخدادی پوچ و بی اثر خواهد شد

دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در نشست آموزشی و تخصصی مسئولان طرح و برنامه، امور مالی و مسئولان منابع انسانی و امور عمومی پردیس ها و مراکز سراسر کشور ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع نگاه به مسائل از دو جنبه قوت ها و ضعف ها را نیاز اعتلا و پیشرفت سازمان دانست و گفت: این نگاه متوازن همکاران در طرح دیدگاه هایشان نشان از پختگی در برخورد با مسائل دارد که در بررسی ها نیمه پر و خالی لیوان را توامان می بینند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در نشست آموزشی و تخصصی  مسئولان طرح و برنامه، امور مالی و مسئولان منابع انسانی و امور عمومی پردیس ها و مراکز سراسر کشور ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع نگاه به مسائل از دو جنبه قوت ها و ضعف ها را نیاز اعتلا و پیشرفت سازمان دانست و گفت: این نگاه متوازن همکاران در طرح دیدگاه هایشان نشان از پختگی در برخورد با مسائل دارد که در بررسی ها نیمه پر و خالی لیوان را توامان می بینند.

وی دانشگاه فرهنگیان را سازمانی نوپا، نورسته و تازه تاسیس برشمرد که به اصطلاح دوران طفولیت خود را می گذراند و در مسیر رشد و یادگیری و در دوره تکوین و تثبیت است.

دکتر مهرمحمدی با بیان اینکه لازم است عملکرد تمام حوزه ها را در قاب تاریخی آن و با توجه به محدودیت هایشان به  قضاوت بنشینیم تصریح کرد: همه بخش های  دانشگاه در این قاب تاریخی سهیم هستند و در دوران طفولیت سازمانیِ هیچ نهادی، نمی توان انتظار عملکردی در حد سازمان های بالغ و سازمان هایی که دوره تکوین و تثبیت خود را پشت سر گذاشته اند داشته باشیم.

وی  اضافه کرد: در این مقطع در دانشگاه فرهنگیان باید با همت مجموعه  راه را بسازیم و به پیش  رویم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره بر نقش تعیین کننده و مهم عاملان مالی و اداری در شکل گیری اتفاقات دانشگاه اظهار کرد: به دلیل حساسیت موقعیت شما و این که محل رجوع تمام امور دانشگاه هستید می بایست جریان رشد و بالندگی این حوزه شتابنده تر باشد و جریان رسیدن به نقطه بلوغ را سریعتر طی کنید.

وی خاطر نشان کرد: تعالی دانشگاه فرهنگیان در تمام امور تاحدی به شما وصل است و اینکه در حوزه های مدیریتی این معاونت چه کیفیتی از رفتار سازمانی مشاهده می شود و رفتار شما تا چه اندازه به ویژگی های سازمان بالغ  مطابقت دارد.

دکتر مهرمحمدی با بیان اینکه مسئولان مالی و اداری در مسندی قرار دارند که چاره ای جز رشد و بلوغ سریع تر به رغم قرار گیری در قاب مشترک طفولیت سازمانی ندارند افزود: برای ارتقاء و کسب شایستگی حرفه ای بالاتر در این همکاران نیاز به کوشش و تلاش ستاد دانشگاه  برای برنامه ریزی و همت و اراده یکایک عاملان مالی و مسئولان اداری است تا این انتظار برآورده شود.

وی تصریح کرد: برای اینکه مجموعه سازمان و دانشگاه بتواند عملکردی موفق داشته باشد لازم است که در صف و ستاد اهتمامی برای بسترسازی رشد بیشتر نیروی انسانی این معاونت فراهم شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به همکاران معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع به عنوان گشایندگان و برطرف کنندگان موانع گفت: این امر مستلزم این است که از حیث شایستگی های حرفه ای در سطح بالاتری باشند تا بتوانند نقش راهنمایی را به درستی ایفاء کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی کارهای سازمان دانشگاه به نوعی با معاونت توسعه منابع گره خورده است  تصریح کرد: مسئولان اداری و مالی دانشگاه می بایست با علم به محدودیت ها و ضابطه های قانونی برای سایر حوزه ها راهنما و راه گشا باشند.

دکتر مهرمحمدی با اشاره به مواجهه همراه با تسامح با مواضع قانونی و همچنین روشنگری درباره محدودیت های غیر قابل عبور  به عنوان دو راهکار مکمل در پاسخگویی به نیاز بخش های مختلف اظهار کرد: موقعیت، مسئولیت و ماموریت کارکنان حوزه های طرح و برنامه و توسعه منابع ایجاب می کند تا در جریان تکوین و رشد یک گام جلو باشید تا بتوانید نیازهای دانشگاه را به رغم محدودیت های ناشی از ضابطه های قانونی رفع کنید.

وی با تاکید بر اولویت سیاست تفویض اختیار حداکثری در چارچوب قوانین در دانشگاه فرهنگیان افزود: ساختار جدید مدیریت های استانی بدون تفویض احتیار تبدیل به رخدادی پوچ و بی اثر خواهد شد و تنها دلیل توجیه ایجاد این ساختار واگذاری تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها با رعایت موازین قانونی به استان ها شناخته می شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: در صورت وجود محدودیت های قانونی برای تفویض اختیار به مدیریت های صف، می توان دستکم زمینه مشارکت استان ها را در تصمیم سازی فراهم کرد.

منبع: دانشگاه فرهنگیان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: