۱۵ اسف ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۹
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی:

تأمین بودجه پژوهشی فقط وظیفه دولت نیست

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تنها دولت نمی تواند در بودجه پژوهشی موثر عمل کند بنابراین ضروری است که بخش خصوصی وارد این عرصه شود.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا دلیری،  در خصوص عدم تخصیص بودجه از سهم تولید ناخالص داخلی به پژوهش به میزان ۳ درصد اظهار داشت: به هرحال محدودیت بودجه می تواند عامل اصلی این موضوع باشد، ولی دولت در بودجه سال ۹۶ هم بودجه جدول ۱۴ را اختصاص داده است تا پژوهش به خوبی روند خود را طی کنند.

وی با بیان اینکه به صورت کلی دولت در حد توانش نگاه مثبتی به اختصاص بودجه برای طرح های پژوهشی داشته است، اظهار داشت: به همین دلیل مبلغ این بودجه را افزایش می دهد.

دلیری با تاکید بر اینکه بودجه پژوهشی نباید فقط از بودجه دولتی تامین شود، خاطر نشان کرد: ضروری است که بخش خصوصی به این امر وارد شود. همچنین می بایست فضایی در کشور ایجاد شود که همه تولید کنندکان و صنعت گران کشور ما نیاز به ارتقا محصول داشته باشند و این نیاز خود را با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و پژوهشگران تامین کنند.

وی با بیان اینکه به هر حال همه بودجه دولتی نمی تواند برای پژوهش های کاربردی استفاده شود، عنوان کرد: تنها تامین منابع پژوهش های بنیادی به عهده دولت است و برای نفوذ  این پژوهش ها در صنعت نیاز به بخش خصوصی احساس می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: همچنین به نظر ضروری می رسد که واحد های صنعتی، واحدهای تحقیق و توسعه فعالی داشته باشند؛ متاسفانه در شرکت های صنعتی واحد های تحقیق و توسعه وجود ندارد و یا ضعیف هستند و به خوبی فعالیت نمی کنند. همچنین باید فرهنگ سازی کنیم که متوجه شوند محصولات نیاز به ارتقا دارند و این با پژوهش هایی که انجام می شود امکان پذیر  هستند.

وی تاکید کرد : در واقع بخش خصوصی می تواند اثر گذاری در بودجه پژوهشی داشته باشد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: