گزارش/

عدم تطبیق وسعت مناطق آزاد با استاندارد جهانی

طبق گزارش بانک جهانی، مناطق آزاد به طور معمول مناطقی هستند با وسعت ۱۰ الی ۳۰۰ هکتار اما طبق مصوبه شورای عالی مناطق آزاد در سال ۹۵ اینچه برون، اردبیل، مهران، هرکدام با سی هزار هکتار و مهران با ۲۰ هزار هکتار مساحت انگاری شده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از الزامات موفقیت مناطق آزاد انتخاب کارکرد و متناسب با آن مشخص کردن وسعت قبل از احداث یک منطقه است.

طبق گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ اغلب مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد دارای مساحت ۱۰ تا ۳۰۰ هکتاری هستند.

همچنین طبق تعریف نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۰۶، مناطق ویژه مناطقی محصور با وسعتی کمتر از ۱۰۰۰ هکتار هستند.

حال سوالی که پیش می‌آید اینجاست که چرا مناطق آزاد در ایران از این قاعده مستثنی هستند و مناطقی با وسعت ۳۰ برابر معمول جهانی در ایران احداث می‌شود؟

شاید بتوان دلیل این موضوع را در سیاسی بودن ایجاد مناطق آزاد و ایجاد بدون زیر ساخت این مناطق جستجو کرد. باید توجه داشت که مناطق آزاد در ایران با اهداف سیاسی ایجاد می‌شوند و به کلی هدفی برایشان تعیین نمی‌شود که متناسب با آن مساحتی نیز در نظر گرفته شود.

تجربه نشان داده است بین قدرت سیاسی نمایندگان محلی و مساحت مناطق آزاد اطرافشان ارتباط معنا داری وجود دارد.

نام منطقه آزاد

مساحت (هزار هکتار)

منطقه آزاد ماکو_ایران

۵۰۰

منطقه آزاد ارس_ایران

۵۱٫۶

منطقه آزاد اروند_ایران

۳۷٫۴

منطقه آزاد قشم_ایران

۳۰

منطقه آزاد شنزن_چین

۲۰

منطقه آزاد جبل‌علی_امارات

۴٫۷

مناطق آزاد در روسیه

۲

منطقه آزاد ماکائو_چین

۱٫۶

این نابسامانی‌ها باعث شده است که ایران در حال حاضر دارای بزرگترین مناطق آزاد از نظر وسعت در دنیا باشد اما در میزان صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذار حتی از سرزمین اصلی هم هزاران هکتار عقب تر است.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: