رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

تحصیل ۷۰ درصد دانشجویان خارجی به شکل غیربورس در کشور

رئیس سازمان امور دانشجویان افزایش تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های داخل را از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده این سازمان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۰۰۰ دانشجوی خارجی در داخل مشغول تحصیل هستند و سیاست وزارت علوم این است که آمار دانشجویان خارجی در سال آینده افزایش چشم گیری داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مجتبی صدیقی در هفتمین نشست هماندیشی معاونان، مدیران بینالملل دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به حضور ۲۳ هزار دانشجوی غیرایرانی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار دانشجوی غیرایرانی در دانشگاههای داخل مشغول به تحصیل هستند که اگر دانشجویان جامعهالمصطفی را در نظر نگیریم، حدود ۲۳۰۰۰ دانشجوی خارجی داریم که بیشترین دانشجوی خارجی در ایران از سه کشور افغانستان، عراق و لبنان هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد دانشجویان خارجی به شکل غیربورس تحصیل میکنند، گفت: این روند در دانشگاه‌های بزرگ متفاوت است یعنی ۵۰ درصد دانشجویان به شکل بورسیه و ۵۰ درصد نیز به صورت غیر بورس مشغول تحصیل هستند اما به طور کلی برنامه وزارت علوم ین است که میزان تحصیل دانشجویان غیربورس را افزایش میدهیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان از طرحهای حمایتی وزارت علوم برای حضور هر چه بیشتر دانشجویان خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۵٫۷۵ درصد دانشجویان خارجی در برنامههای اندیشه و فرهنگی دانشگاهها شرکت میکنند و تلاش ما بر این است که میزان حضور این دانشجویان در برنامههای مختلف را افزایش دهیم.

دکتر صدیقی تاکید کرد: از بین دانشگاههای کشور، دانشگاه شهید بهشتی بهترین رتبه را در جذب دانشجویان غیر ایرانی به خود اختصاص داده و من فکر میکنم برای سرمایهگذاری هر چه بیشتر در این عرصه به تحول بزرگی در این عرصه نیازمندیم.

وی همچنین از سیاستهای مهم وزارت علوم برای جذب هر چه بیشتر دانشجویان خارجی خبر داد و گفت: حمایت نرمافزاری از دانشگاهها، اختصاص سهم بورسیه به دانشجویان و آمادگی سازمان امور دانشجویان برای عقد تفاهمنامه در خصوص تعهد دانشگاه و وزارت علوم در راستای جذب دانشجویان خارجی از مهمترین این سیاستها به شمار میرود.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان اعطای دورههای کوتاهمدت به منظور فرصت تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری از سیاستهای دیگر وزارت علوم در راستای جذب دانشجویان خارجی به کار میگیرند و در همین زمینه تفاهمنامههایی نیز با کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا منعقد خواهیم کرد که حمایت بیشتر از دانشگاهها در خصوص این سیاست انجام میگیرد.

دکتر صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم بانک اطلاعاتی داوطلبان مستعد برای استفاده به موقع از سهمیهها را در نظر گرفته و در همین راستا رایزنیهای علمی با ۵ کشور مختلف انجام دادهایم و امیدواریم تعداد این کشورها در سال آینده به ۸ کشور افزایش یابد.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: