افزایش یارانه پنهان گاز پرمصرف‌ها از پول بیت المال

مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز در توجیه افزایش یارانه پنهان گاز برای مشترکین پرمصرف از بیت المال توجیه افزایش ناچیز قیمت گاز برای مشترکین کم مصرف را ارائه داده اند که قابل قبول نیست.

به گزارش عیارآنلاین، محاسبه تعرفه گاز برای مشترکین تا پیش از این برای ۸ ماه گرم سال (ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه) بسته به میزان مصرف به صورت پلکانی تعیین می‌شد، اما از سوم مهر امسال قیمت پلکانی برای ۸ ماهه نخست سال حذف و همه مشترکان اعم از پرمصرف و کم‌ مصرف به ازای مصرف هر مترمکعب گاز ۱۵۰ تومان می‌پردازند. موضوعی که موجب افزایش هزینه گاز برای کم مصرفها و کاهش قیمت برای مشترکین پرمصرف خواهد شد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این سوال که بر اساس چه قانونی قیمت گاز برای مشترکین پرمصرف کاهش و برای مشترکین کم مصرف افزایش یافته گفته است که: «این تغییر در محاسبه گازبها دستور قانونی بوده و شرکت گاز در آن نقشی نداشته است».

وی در توجیه این اقدام خود همچنین عنوان داشته که « با این تغییر فقط در پلکان اول مصرفی ۲۰۰۰ تومان به بهای قبض و در پلکان سوم مصرفی ۳ هزار تومان به بهای قبض اضافه می شود و این میزان به اندازه قیمت دو عدد نان است و این مقدار بزرگ نمایی ندارد که برخی رسانه ها از آن با عناوینی چون تضییع حق مستمندان یاد کرده اند»

اما سوال اینجا است که این امکان وجود نداشت که اصلاح تعرفه گاز به شیوه‌ای مناسب تر صورت گیرد؟ شیوه ای که علاوه بر تامین یارانه نقدی محوله به شرکت ملی گاز ایران، یارانه پنهان مشترکین پرمصرف را نیز حذف نماید.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان برای تأمین یارانه نقدی است و این مقدار، ارتباط مستقیمی با تعرفه‌گذاری گاز دارد. اما متاسفانه این شرکت ساده‌ترین ادبیات حاکم برای تامین مالی یعنی افزایش یکسان تعرفه گاز را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین  در ۸ ماهه گرم سال بیش از ۷۰ درصد مشترکان بخش گاز کشور در زمره مشترکان کم مصرف و یا با مصرف متعارف قرار می گیرند و کمتر از ۳۰ درصد مشترکان، مصرفی بیش از عرف برای مصارفی مانند آب گرم سونا و جکوزی دارند.

بررسی ها حاکی از آن است که مشترکین کم مصرف پیش از تغییرات جدید تعرفه گاز به ازای هرمترمکعب مصرف گاز ۱۰۸ تومان پرداخت می کردند که با افزایش ۴۵% به ۱۵۰ تومان رسیده است. از طرف دیگر نیز مشترکین پرمصرف که برای مصارف خارج از عرف خود حدود ۴۳۰ تومان برای هرمترمکعب پرداخت می‌کردند اکنون قیمتی حدود یک سوم  را می‌پردازند که به دور از عدالت است.

حال سوال این است که چرا مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جای اصلاح تعرفه‌های جدید گاز دست به دامن ناچیز بودن تغییرات تعرفه گاز زده‌اند و افزایش یارانه پنهان مشترکین پرمصرف از بیت المال را نادیده می‌گیرند

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: