وقف چی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

طرح تشکیل وزارت محیط زیست روی میز بهارستان نشینان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل وزارت محیط‌زیست افزود: طرح تشکل وزارت محیط زیست از اختیارات وزارت جهاد کم نمی‌کند و تاثیر منفی هم بر آن نمی‌گزارد بلکه در راستای حمایت از بخش کشاورزی است.

علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون طرح تشکیل وزارت محیط زیست گفت:سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محیط‌زیست کشور، اشتراکات و ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند و عملکرد هر دو مجموعه هم در سال‌های گذشته ضعیف بوده است و به همین دلیل ایجاد سازمان واحدی که بتوانند این دو مجموعه را باهم مدیریت کند قطعا دارای ثمرات مثبتی خواهد بود.

وی ادامه داد: عنوان وزارت و یا سازمان خیلی اهمیتی برای مجلس ندارد و آن چیزی که دارای اهمیت است افزایش کارایی، بهره‌‌وری و کاهش بروکراسی است.

وقف‌چی در خصوص کاهش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل وزارت محیط‌زیست افزود: این طرح از اختیارات وزارت جهاد کم نمی‌کند و تاثیر منفی هم بر آن نمی‌گزارد بلکه در راستای حمایت از بخش کشاورزی است. هدف اصلی از ارائه این طرح این است که یک مجموعه کوچک و کارامد، بتواند مسائل مرتبط با زمین و محیط را مدیریت کند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: