” دو تفاهمنامه توسط وزارت ارتباطات و معاونت علمی امضاء شد؛ خرید محصولات داخلی ICT تا ۲۰۰ میلیارد تومان/ایجاد گمرک دانش‌بنیان “

وزارت ارتباطات برای تعهد به خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دو تفاهمنامه با معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا کرد.

به گزارش عیارآنلاین، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هم‌اندیشی دولت با کسب‌وکارهای فضای مجازی دو تفاهم‌نامه امضاء کردند.

*تعهد وزارت ارتباطات به خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان*

اولین تفاهمنامه با موضوع همکاری برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه ICT میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء شد.

این تفاهمنامه بر همکاریهای میان دستگاهی تأکید دارد که دولت برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان آن را دنبال می‌کند.

بر اساس تفاهمنامه امضاء شده، بازارسازی محصولات دانش‌بنیان، ارتقای ابزار موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و طرحهای فناورانه و همچنین ارتقای توانمندی داخلی و تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان اولویت‌دار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.

مطابق این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده که خرید محصولات دانش‌بنیان تولید داخل در حوزه ICT را جهت استفاده در زیرساختهای ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان انجام دهد.

علاوه بر آن حمایت از توسعه کسب‌وکارهای موجود و ایجاد اشتغال و همچنین تأمین پلت‌فرم و زیرساخت فنی و مکانی برای شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ICT نیز تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان در این تفاهمنامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وظیفه استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان داخلی برای تشخیص تولیدکنندگان صاحب صلاحیت داخلی را برعهده دارد.

*ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر*

تفاهمنامه دوم هم با موضوع همکاری حمایت از استقرار صنایع دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی و با هدف تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهور منعقد شد.

منطقه ویژه اقتصادی پیام با دارا بودن ویژگیهای بی‌نظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و فناوری و آزمایشگاه‌ها و همچنین دسترسی به زیرساختهای دیگر مورد نیاز شرکتهای دانش‌بنیان یکی از مناطق ویژه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید که مستعد فعالیتهای دانش‌بنیان است.

در همین راستا این تفاهمنامه با هدف تسهیل در استقرار و در دسترس قرار دادن زیرساختهای لازم برای انجام کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه تدوین شده است.

براساس این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد شده است تا با شرایط مناسب زمین در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد.

ضمن اینکه تأمین زیرساختهای اصلی استقرار صنایع دانش‌بنیان، فراهم کردن زمینه ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان از طریق رایزنی با وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متقابلا متعهد شده است تأمین زیرساختهای تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت شرکتهای دانش‌بنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند.

ضمن اینکه هر دو طرف در مورد ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: