۱۱ اسف ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۶

پیشنهاداتی در باب شفافیت درآمدهای غیر نقدی شهرداری‎ها

یکی از بسترهایی که از نظر ساختاری امکان ایجاد فساد در شهرداری‎های کشور را فراهم می‌کند، درآمدهای غیرنقدی است که هیچ گونه شاخصی برای تعیین قیمت واقعی اموال و املاک، خدمات و… وجود ندارد، جهت مقابله با آن پیشنهاداتی از قبیل مزایده عمومی اموال غیرنقدی با قیمت پایه و نظارت بر تفریق بودجه معاملات غیرنقدی و… مطرح می‎شود.

به گزارش عیارآنلاین، شفافیت مالی و مشخص بودن ارزش فعالیت با هزینه پرداختی که از لوازم فسادزدایی و کاهش فسادهای اقتصادی است را باید در نقدی بودن درآمد، هزینه و کلیه نقل و انتقالات مالی جستجو کرد. بنابراین سازمان‌ها و ادارت مختلف دولتی و عمومی از انجام معاملات غیرنقدی که هیچ گونه شاخصی برای  تعیین قیمت واقعی اموال و املاک، خدمات و… وجود ندارد، پرهیز کنند.

بر اساس بررسی های انجام شده در درآمدهای مصوب شهرداری تهران (به عنوان یک سازمان عمومی و مردمی) بین سال های ۹۵-۸۹، ۴۴ درصد از درآمدهای شهرداری از نوع غیر نقدی است که رقم این درصد از درآمدهای شهرداری تهران به ۳۷۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد که ۸۱ درصد از درآمدهای غیر نقدی یعنی معادل ۳۰۳ هزار میلیارد ریال نیز به بخش ساختمان و ۱۴ درصد آن یعنی معادل ۵۳ هزار میلیارد ریال نیز مربوط به بخش فروش اموال شهرداری است.

درآمدهای غیر نقدی بخش ساختمان، شامل تغییر کاربری و فروش تراکم و فروش اموال نیز به معنای فروش اموال عمومی شهر است.

نحوه درآمدزایی غیر نقدی شهرداری از طریق دریافت حواله، دریافت واحدهای تجاری، مسکونی، دریافت خدمات بجای دریافت ارزش ریالی و… است. در حقیقت شهرداری بجای آنکه ارزش ریالی را که شفاف، قابل بررسی و نظارت است مورد استفاده خود قرار دهد، راهکارهایی را مورد استفاده قرار داده که هیچگاه نمی‌توان ارزش واقعی و ریالی را برای آنها در نظر گرفت.

از آنجایی که هیچ گونه نظارت و بازرسی، استاندارد رسمی و قیمت مشخصی برای واگذاری های، تهاتر های انجام داده شده و تطابق خدمت با ارزش ریالی وجود ندارد ممکن است زمینه ای را به وجود آورد که خدمت و اموال عمومی مورد استفاده را به قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پائین‌تر از قیمت واقعی آن مورد معامله قرار گیرد.

با توجه به ماهیت عمرانی و خدماتی شهرداری تهران پرهیز از غیر نقدی بودن معاملات امری عادی و چه بسا در گاهی مواقع ضروری است. شهرداری گاهی اوقات به ازای خدماتی که ارائه می‌دهد؛ با افراد و سازمان‌هایی روبه رو است که به دلیل نداشتن پول نقد مجبور به دریافت زمین، واحد مسکونی، تجاری، ارائه خدمات متقابل و… از آنها می‌شود. اما آنچه که باعث می‌شود این امر منجر به فسادزایی نشود و بتوان با آن پدیده مقابله کرد، محدود کردن شهرداری و همچنین قاعده مند کردن معاملات غیرنقدی است.

در حقیقت فسادزایی اصلی درآمدهای غیر نقدی مربوط به زمانی است که معاملات غیرنقدی بدون ضابطه و صرفاً بر اعتماد به تقوای فردی کارشناس شهرداری انجام ‌گیرد. در این نوع رویکرد که در حال حاضر نیز اتفاق می‌افتد و عامل بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور است، هیچ گونه تضمینی برای حفظ تقوای فرد وجود ندارد و این اعتماد کاذب نیز به کررات ضرباتی را به بدنه سازمان و سرمایه اجتماعی آن وارد کرده است. برای پرهیز از تکرار این اتفاقات باید نظارتی اعمال شود تا فرد به اجبار هم که شده است، تقوای خود را حفظ کند و امکان سو استفاده از او سلب گردد.

برای آنکه درآمدهای غیر نقدی شهرداری تهران کاهش یابد و خطر فسادزایی را از خود دور کند؛ باید در گام اول تنها اجازه ورود درآمد نقدی به شهرداری داده شود و از پرداخت‌های غیر نقدی توسط شهرداری اجتناب گردد. در گام دوم شهرداری باید درآمدهای غیر نقدی خود را به مزایده عمومی گذارد و قیمت پایه این مزایده نیز نباید کمتر از قیمتی باشد که شهرداری بابت مطالبات خود، آن را دریافت کرده است.

اگر شهرداری نتواند اموال و درآمدهای غیرنقدی خود را با قیمت پایه‌ای که تعیین کرده است، به فروش رساند. باید نسبت به آنچه که به عنوان درآمد دریافت کرده است بازنگری کند و گام سوم این است که در تفریق بودجه هر سال باید بر معاملات و خدمات غیر نقدی انجام گرفته شده، از سوی شورای شهر نظارت صورت گیرد.

لازمه موفقیت این پیشنهادات نیز شفافیت در تمامی معاملات و درآمدهای غیرنقدی شهرداری است. شفافیتی که تنها با نظارت آسان، دائمی و پیوسته مردم امکان پذیر است.

در پایان باید تاکید کرد که راه حل‌های ارائه شده مربوط به آینده است و نباید فراموش شود که ۳۷۳ هزار میلیارد ریال در طی ۷ سال بدون هیچ گونه نظارت و سند و مدرکی شفاف برای مردم، مورد معامله قرار گرفته است و این حق برای مردم و وظیفه برای شورای شهر وجود دارد که نسبت به آن تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مشخص گردد؛ آیا این معاملات بر اساس ارزش واقعی آن صورت گرفته یا اینکه ممکن است مانند موارد دیگر تخفیفاتی نیز برای بعضی افراد و شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

محمد قادری، کارشناس ارشد مدیریت شهری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: