ناکارآمدی مدیران ارشد آموزش و پرورش در تخمین هزینه‌ها بخشی از مشکلات مالی وزارتخانه

عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: برای حل مشکل معوقات فرهنگیان چهار هزار میلیارد تومان از خزانه برای مشکلات مالی آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان در نظر گرفته شده است. دلیل پرداخت نشدن این معو‌قات اکنون مربوط به تأخیر در عملیاتی کردن بوده که متوجه وزیر آموزش و پرورش و سازمان مدیریت است چرا که مصوبه آن در مجلس تصویب شده و این مسئله در حالی است که وزیر آموزش و پرورش وعده پرداخت معوقات تا پایان دهه فجر را داده بود. مشکلات مالی و بودجه‌ای در آموزش و پرورش در موار‌دی به دلیل ناکارآمدی مدیران ارشد آموزش و پرورش در تخمین هزینه‌های این نهاد آموزشی است. برخی مدیران هزینه‌های فرآیندی دارند که موجب بدهی چند میلیاردی برای آموزش و پرورش شده و موجب تاثیر بر هزینه‌های سنواتی و معو‌قات می‌شود. در مجموع انتظار داریم مطالبات انباشته شده فرهنگیان در سال ۹۶ وجود نداشته باشد و در این راستا در تلاش برای تخصیص صدد‌رصدی اعتبارات در سال آینده هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ در خصوص مشکلات مالی آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان اظهار داشت: برای حل مشکل معوقات فرهنگیان چهار هزار میلیارد تومان از خزانه برای این امر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دلیل پرداخت نشدن این معو‌قات اکنون مربوط به تأخیر در عملیاتی کردن بوده که متوجه وزیر آموزش و پرورش و سازمان مدیریت است چرا که مصوبه آن در مجلس تصویب شده و این مسئله در حالی است که وزیر آموزش و پرورش وعده پرداخت معوقات تا پایان دهه فجر را داده بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مشکلات مالی و بودجه‌ای در آموزش و پرورش در موار‌دی به دلیل ناکارآمدی مدیران ارشد آموزش و پرورش در تخمین هزینه‌های این نهاد آموزشی است.
عباسی افزود: در این راستا برخی مدیران هزینه‌های فرآیندی دارند که موجب بدهی چند میلیاردی برای آموزش و پرورش شده و موجب تاثیر بر هزینه‌های سنواتی و معو‌قات می‌شود.
وی اظهار داشت: مجلس همواره سعی کرده تا در ارتباط با فرهنگیان و تخصیص اعتبار به آنها هزینه اضافه‌تری نسبت به گزینه پیشنهادی ارائه دهد اما به دلیل برآورد نامناسب هزینه‌ها در آموزش و پرورش بودجه پیشنهادی با کمبودهایی برای فرهنگیان مواجه می‌شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص معو‌قات حق‌التدریسی‌ها بیان کرد: با توجه به اینکه اغلب این افراد تنها منبع درآمد‌شان پرداختی‌های حاصل از کار تدریس بوده بنابراین باید به حقوق آنها توجه ویژه‌ای شود.
عباسی عنوان کرد: در مجموع انتظار داریم مطالبات انباشته شده فرهنگیان در سال ۹۶ وجود نداشته باشد و در این راستا در تلاش برای تخصیص صدد‌رصدی اعتبارات در سال آینده هستیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان شش ماهه اول سال ۹۵ در دستور کار قرار گیرد و وظیفه مجلس است تا بر اساس قوانین، وضعیت معو‌قات را مورد توجه قرار دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: