۲۷ بهم ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۱
رئیس دانشگاه تهران:

منشا بسیاری از سرقت‌های علمی تصمیمات خلق‌الساعه بود

رئیس دانشگاه تهران گفت: در چند سال اخیر کار دانشگاه‌ها در جذب اساتید و دانشجو در یک تعادل خوب و قابل قبولی انجام می‌شد، اما تصمیمات خلق‌الساعه عامل اصلی بسیاری از سرقت‌های علمی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در همایش فرهنگ دانشگاهی که امروز در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به برگزاری این همایش گفت: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر باید نسبت به موضوع فرهنگ دانشگاهی توجه نشان دهد، چون کمتر در دانشگاه ها به این مسئله پرداخته شده است.

وی افزود: اگر به ماموریت سوم دانشگاه ها که تعامل با جامعه است، توجه شود، می بینیم که همچنان اتصال جامعه و دانشگاه دچار نقص است و هنوز هم این نقش کم رنگ است و اتصال به صورت محدود است.

نیلی اضافه کرد: درست است که فرهنگ دانشگاه به وسیله دانش آموختگان به جامعه منتقل می شود، اما حضور خود دانشگاه در جامعه کم رنگ است؛ در صورتی که در کشورهای دیگر ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و ما هنوز هم در همایش ها صحبت از این ارتباط می کنیم؛ در عمل ضعیف بوده ایم.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: هر دانشگاه، پایه گذار فرهنگ و گفتمان علمی است و بدون آن دانشگاه بودن معنی ندارد. اگر نتوانیم این اتصال را برقرار کنیم، اگر گفتمان مثبتی هم در دانشگاه ها شکل گیرد رسوخ آن در جامعه به مشکل برخواهد خورد.

وی گفت: فرهنگ را محدود نبینیم؛ باید در همه جنبه ها آن را ببینیم ؛ اگر این اتصال رخ ندهد ،دستاوردهای دانشگاه هم موفق عمل نخواهد کرد.

نیلی با اشاره به برخی از فعالیت های دانشگاه ها در حوزه فرهنگ گفت: فرهنگ دانشگاهی توانسته یکسری شاخص ها را در جامعه تبیین کند، چون منشا بسیاری از فرهنگ ها از دانشگاه است. صداقت و روحیه پرسشگری ویژه دانشگاه است و تاکنون هم توانسته این روحیه را حفظ کند و زمانی که دانشجو از دانشگاه خارج می شود روحیه آرمان گری و پرسشگری آن ضعیف می شود و این خصوصیات در دانشجویان کم رنگ می شود.

رئیس دانشگاه تهران از دیگر خصوصیات دانشگاه ها را توجه به قشر محروم، ضدیت با اشرافی گری، دروغ، سرقت و حیله عنوان کرد و گفت: دانشگاه همواره به این موارد توجه داشته و به صورت علمی به آنها می پردازد.

وی با اشاره به معضل سرقت های علمی گفت: متاسفانه خود دانشگاه ها نیز دچار معضل سرقت های علمی شده اند؛ یعنی آخرین بخش جامعه که در این حوزه متهم شده اند، دانشگاه ها هستند. طی سال های اخیر دانشگاه حداقل از این قضیه مبرا بود، اما اکنون این تخلفات در دانشگاه ها صورت گرفته است.

نیلی گفت: دانشگاه های بزرگ تاکنون از این مسئله مصون مانده اند، چون تولید علم مشمول سرقت علمی نیست. اما چون جامعه دانشگاهی متهم شده اند باید پاسخگو باشند. ما وقتی می خواستیم با موارد محدودی که در دانشگاه تهران رخ داده بود، برخورد کنیم متوجه شدیم از لحاظ قانون هم دچار کمبودها هستیم و خلا قانونی در این زمینه داریم. قطعا این مسائل منشا بیرونی دارند، چون سیاست هایی که از بیرون دانشگاه ابلاغ شده، باعث این تخلفات می شود.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در چند سال اخیر دانشگاه ها کارشان را در جذب اساتید و دانشجودر یک تعادل خوب و قابل قبولی  انجام می دادند، اما تصمیمات خلق الساعه عامل اصلی این اتهامات شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه تهران که ۸۲ سال از عمر آن می گذرد، خطایی هم داشته باشد، با دستاوردهای آن قابل مقایسه نیست. وقتی اختیار مالی، پژوهشی و آموزشی از اختیار دانشگاه خارج می شود و ظرفیت های پذیرش را بی اندازه بالا می برند باعث می شود مورد تهمت قرار بگیرند. متاسفانه بخشی از این سرقت های علمی واقعیت دارد.

رئیس دانشگاه تهران در مورد فرهنگ دانشگاهی گفت: دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه ها ابداع یک فرهنگ در جامعه بوده اند، اما هیچ زمانی برای انتهای این فعالیت نیست و دانشگاه ها باید پرسشگری را به حد کمال برسانند و براساس برنامه هیئت امنا و در چارچوب قانون بتوانند از این فعالیت ها استفاده کنند. دانشگاه باید بتواند آنچه تولید می کند به جامعه گسترش دهد و این باعث می شود هم دانشگاه تقویت شود ،هم جامعه از این دستاوردها استفاده کند؛ که در نهایت بسیاری از این چالش ها را نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: