۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک: بیشترین ضمانت‌های صادر شده برای صنایع کوچک، سرمایه درگردش بوده‌است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ۱۰ ماهه امسال، بیشترین تعداد ضمانت‌های صادر شده توسط این صندوق برای واحدهای صنعتی کوچک در خصوص سرمایه در گردش بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین مقیسه گفت: در این مدت ۴۷ ضمانت نامه به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و سپس ۴۶ ضمانت نامه به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال برای طرح های ایجادی و ۲۵ ضمانت نامه برای مناقصه صادر شده است.

وی گفت: در ۱۰ ماه امسال ۱۷۵ عدد انواع ضمانت نامه به ارزش ۸۶۳ میلیارد ریال صادر شده است. همچنین ۸۴ ضمانت نامه نیز به ارزش ۳۷۶ میلیارد ریال تمدید شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ارزش ضمانت‌های صادر شده و تمدیدی در این مدت توسط این صندوق به ۱۲۴۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

مقیسه تصریح کرد: استان تهران با ۳۲ ضمانت نامه، استان خراسان رضوی ۱۸ و استان ایلام ۱۳ عدد بیشترین ضمانت نامه برای صنایع کوچک صادر شده است.

به گفته وی، در ۱۰ ماهه امسال این صندوق برای صندوق کار آفرینی امید ۳۹ ضمانت نامه، بانک‌های صنعت و معدن ۳۳ و بانک سینا ۱۹ ضمانت نامه صادر کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درباره انواع ضمانت‌های که توسط این صندوق صادر می شود، اظهار کرد: هم اکنون ضمانت نامه پیش پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه و مزایده و ضمانت نامه خرید مواد اولیه نیز توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صادر می شود.

منبع: ایسنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: