تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در جلسه کمیسیون اقتصادی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد اقتصادی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، سید کاظم دلخوش اباتری ، گفت: با حضور کارشناسانی از وزرات اقتصاد، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع نرخ ۵درصد مالیات قراردادهای موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اشخاص حقیقی بررسی شد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهادات درباره میزان نرخ مالیات قراردادهای موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اشخاص حقیقی، نحوه پرداخت ها، تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و معافیت ها در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی و مقرر شد در نشست بعدی کمیسیون این موضوع پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تحقیق و تفحص مناطق آزاد اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و با رای اعضای کمیسیون تصویب شد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: