سال ۹۶ هم مسکن اجتماعی قابلیت اجرا ندارد

به گزارش عیارآنلاین، بازار مسکن ظرف چند سال اخیر دچار رکودی شده است که درآمدن از این رکود در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اجرای مسکن مهر هم در دولت قبل نتوانست انتظار لازم را برآورده کند. مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: رکودی که در بازار مسکن دیده می شود حاکی از افزایش […]

به گزارش عیارآنلاین، بازار مسکن ظرف چند سال اخیر دچار رکودی شده است که درآمدن از این رکود در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اجرای مسکن مهر هم در دولت قبل نتوانست انتظار لازم را برآورده کند.

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: رکودی که در بازار مسکن دیده می شود حاکی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا است. ظرف چندسال گذشته با کاهش درآمد خانواده و منفی شدن رشد درآمدی خانواده ها تقاضا در بازار مسکن کاهش یافت. با کاهش تقاضا در بازار مسکن عرضه افزایش یافت، در شرایطی که تحریم ها باعث شد این بخش عرضه خیلی دیرتر از زمان پیش بینی شده جذب شوند و مازاد عرضه شکل گیرد.

وی در خصوص اینکه چگونگی کمک به بازار مسکن با توجه به شرایطی که این بازار تجربه می کند، افزود: برای کمک به مسکن نباید با اقدامات کوتاه مدت و پروژه ای به دنبال راه حل بود. در بعضی موارد دیده می شود که اقدامات برای کمک به بازار مسکن جنبه واقعی ندارد و وجهه تبیلغاتی پیدا می کند. در حالی که می بایست در بخش تسهیلات دهی برنامه ریزی کرد تا تسهیلاتی که خریدار مسکن توان پرداخت آن را دارد در نظرگرفته شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بهبود وضعیت در بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا، این طور گفت: با رفع تحریم ها و بهبود در وضعیت فروش نفت کشور، می توان نشانه های خفیفی از بهبود در وضعیت  بازار مسکن مشاهده کرد. این درشرایطی است که ظرف دوسال اخیر صدور پروانه ساخت مسکن هم کاهش یافته است. بنابراین تقاطع این دوعامل باعث شده است که بازار مسکن به سمت پیداکردن تعادل حرکت کند.

سلطان محمدی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال جاری و تاثیر ان بر بازار مسکن، گفت: در آمارهایی که از طریق مرکز آمار اعلام شد افزایش قیمت ۴ تا ۶ درصدی برای سال جاری برآورد شد. این وضعیت هم به تنهایی نشان دهنده بهبود در بازار نیست اما می توانیم این موضوع را ناشی از افزایش در بخش تقاضا بدانیم.

جای خالی مسکن اجتماعی در اولویت‌های سال ۹۶

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اجرای مسکن مهر و تعهداتی که اجرای این پروژه برای دولت یازدهم برجای گذاشت، افزود: مسکن مهر بدون توجه به به برخی مسایل اجتماعی ساخته شد و کارایی لازم را نداشت. دولت یازدهم که به جای این پروژه مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد. گروه هدف در این پروژه ۴ دهک پائین اجتماع هستند. برای دو دهک واحدهای ارزان قیمت قابل اجاره واگذار می شود و برای دهک ها دیگر تسهیلاتی برای خرید عرضه می شود.

وی این طور ادامه داد: دولت یازدهم باوجود مطرح کردن این پروژه در بخش مسکن به دنبال جایگزین مناسب برای مسکن مهر بود، که با توجه به تعهدات باقیمانده در اجرای مسکن مهر در سه سال اول دولت یازدهم توجهی به مسکن اجتماعی نشد.

سلطان محمدی خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ با بررسی بودجه مشخص می شود ردیف لازم برای اجرای پروژه درنظر گرفته نشده است، بنابراین در آخرین سال دولت یازدهم این پروژه قابل اجرا نیست./

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: