۱۶ بهم ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۸

تضاد ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه با قانون اساسی در بخش عدالت جنسیتی

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در نامه به اعضای شورای نگهبان اعلام کرد: متنی که با نام برنامه ششم توسعه از سوی مجلس تصویب شده در موارد متعددی دارای تضادهایی آشکار با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام است.

به گزارش عیارآنلاین، بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در نامه به اعضای شورای نگهبان اعلام کرد: متنی که با نام برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است در موارد متعددی دارای تضادهایی آشکار با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام است، چنانچه مستحضر هستید ماده ۱۱۶ آن دارای موارد خطرناکی است که بر عدالت جنسیتی برمبنای توسعه پایدار تاکید دارد و با توجه به آنکه تعریف دقیقی از این واژه در هیچ کجای متن ارائه نشده است همچنین با در نظر گرفتن اظهارات صریح معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر برابری جنسیتی و اهداف فمنیسیتی می‌توان دریافت که این واژه مبهم در آینده چگونه تفسیر خواهد شد و نه تنها به تنزل شدید جایگاه زن و خانواده ختم خواهد شد بلکه زمینه را برای نفوذ جریانات پوسیده غربی در سیاستگذاری‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند.

در ادامه این نامه آمده است: برخی از موارد ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه که در تغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام است را متذکر می‌شویم که یکی از این مغایرت‌ها مغایرت با قانون اساسی است.

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در این نامه آمده است: مقدمه قانون اساسی در بند زن در قانون اساسی خانواده را بستر تعالی زن معرفی می‌کند اما متن ماده ۱۱۶ به کارگیری زنان از سوی جامعه به عنوان نیروی کار برای نیل به توسعه پایدار (برابری جنسیتی) معرفی می‌کند.

در این نامه عنوان شده است: اصل بیستم قانون اساسی بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است حال آنکه ماده ۱۱۶ ضمن اشاره گذرا به رویکرد اسلامی، شاخص‌های اجرای قانون را صراحتا ذکر نکرده و آن را در اختیار ستاد ملی زن و خانواده و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گذارده است و تبعا با گرایشات فمنیستی این سازمان که در صحبت‌های مکرر خانم مولاوردی به وضوح مشهود است، این شاخص‌ها، با منظور اصل بیستم مغایر خواهد بود و عرصه را برای نفوذ غرب در سیاستگذاری‌ها و مراکز تصمیم ساز فراهم می‌کند که به کرات توسط مقام معظم رهبری تذکر داده شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی برنامه ششم اعلام کرد: این ماده، به تفسیر یک‌جانبه و جهت‌دار از بند ۴۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخته است و مفهوم تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق زنان در همه عرصه‌ها و توجه به نقش سازنده آنان را به جایگاه سازمانی زنان در دستگاه‌ها تقلیل داده است و نقش بسیاری از اقشار دیگر زنان را نادیده گرفته است.

در این نامه آمده است: فرای از اینکه این تقلیل چقدر جهت‌دار است، ارتباط منطقی بین مفاد بند ۴۶ و گزاره اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها وجود ندارد و اساسا از مفهوم تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن به هیچ وجه نمی‌توان عدالت جنسیتی را اقتباس کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) عنوان کرد: مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت از دیگر مغایرت‌های این ماده با قانون اساسی است، روح حاکم بر سیاست‌های کلی جمعیت افزایش فرزندآوری است، اما تحقیقات علمی نشان داده است برابری جنسیتی مورد نظر شاخص‌های ماده ۱۱۶ موجب کاهش فرزندآوری می‌شود. همچنین بند چهارم این سیاست‌ها بر اصالت کانون خانواده و فرزندپروری تاکید دارد که ماده ۱۱۶ این اصالت را نادیده گرفته است و زن را در بستری خارج از خانواده برای نیل به اهداف توسعه پایدار فرض کرده است.

در ادامه این نامه آمده است: بند پنجم این سیاست‌ها نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی را مورد تاکید قرار داده است اما ماده ۱۱۶ با تاکید بر توسعه پایدار مورد نظر غرب دقیقا بر خلاف جهت این بند تنظیم شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: این ماده با سیاست‌های کلی خانواده نیز مغایرت دارد، خانواده محوری، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، به کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی، زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم است، خانواده از سوی بندهای ۲ ،۱ و ۵ سیاست‌های کلی خانواده مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما حرکت در سوی شاخص‌های عدالت جنسیتی مورد نظر، حتما با این موارد در تضاد است.

در این نامه آمده است: نتیجه اجرای ماده ۱۱۶ تغییر الگوی زن موفق از مادری با مدیریت خانواده و تربیت نسل، به زنی شاغل با تصدی مدارج عالی  سیاسی و اقتصادی را رقم میزند، که این از سوی بنده ۶ سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم نفی شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در این نامه آورده است: ماده ۱۱۶ سعی دارد با غیرشفاف گذاشتن منظور خود از عدالت جنسیتی، پس از کسب اختیار از سوی قانونگذار، اقدام به تفسیر آن بر مبنای شاخص‌های مورد نظر خود کند، شاخص‌های مورد نظر پیشنهادکنندگان این ماده آشکارا گرایش فمنیستی  دارد که در صورت اجرایی شدن، آسیب زیادی بر الگوی زیستی زنان ، سبک زندگی خانوار و تقویت نگاه‌های غربی در جامعه خواهد شد لذا بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) از شما می‌خواهد نسبت به این ماده برنامه ششم توسعه تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و دست غربگرایان را از اعمال نفوذ بر کشور کوتاه کنید.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: