۱۹ بهم ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۶

تعویق زمان پرتاب ماهواره‌ها، نتیجه کم توجهی به توسعه فضایی کشور

با توجه به اهمیت موضوع فناوری‌های فضایی در مسائل مخابراتی و اطلاعاتی نیاز است که به این حوزه با نگاه سرمایه‌گذاری برای آینده و به صورت برنامه بلندمدت نگاه شود تا علاوه بر بی نیازی در این حوزه حساس، زمینه حرکت پرشتاب در این حوزه از علم مهیا گردد.

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای اخیر، واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی ماهواره «ناهید ۱» برای پرتاب خبر داد و اعلام کرد که برای این ماهواره تمام آزمایشات انجام شده است و  امیدواریم در سال ۹۵ در نوبت پرتاب قرار بگیرد. واعظی با بیان اینکه پرتاب ماهواره «ناهید ۱» بستگی به اعلام سازمان پرتاب‌کننده دارد، اظهار داشت: «با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام مقدمات پرتاب این ماهواره فراهم شده و امیدواریم که سازمان پرتاب‌کننده زمان پرتاب این ماهواره را اعلام کند».

همچنین منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی در مهرماه ۹۴، اعلام کرده بود: «ماهواره طلوع تا پایان سال ۹۴ آماده بهره‌برداری است و تلاش خواهد شد تا نیمه اول سال ۹۵ مراحل تحقیق و پرتاب آن با ماهواره‌بر به پایان رسد اما تاکنون محقق نشده است».

رئیس مرکز ملی فضایی همچنین تصریح کرده بود: «دورترین زمانی که برای پرتاب ماهواره طلوع می‌توان در نظر گرفت اوایل سال ۹۶ است که امیدواریم تا قبل از آن شاهد پرتاب ماهواره طلوع باشیم».

وی درباره برنامه‌های مرکز ملی فضایی برای پرتاب ماهواره‌های دانشجویی و ماهواره‌هایی که در سال‌های گذشته طراحی شده، اما پرتاب نشده است، به بیان کلیاتی اکتفا کرده بود. رئیس مرکز ملی فضایی کشور همچنین گفته بود: «به نظر می‌رسد باید در کلیات برنامه‌های فضایی کشور بازنگری‌هایی صورت بگیرد تا رویکرد مرکز ملی فضایی که همان کاربردی شدن بیشتر دانش فضایی در زندگی مردم است رخ دهد».

کارشناسان عقیده دارند که دولت نسبت به فناوری‌های فضایی بی توجهی نشان داده و این موضوع را از اولویت‌های کشور خارج ساخته است. نبود اجماع برای زمان و ماهواره مورد نظر برای پرتاپ، خود بیانگر نبود هماهنگی واحد و سازمان‌یافته برای حوزه فضایی کشور است. در تأیید این حرف می‌توان به سخنان علی‌اکبر گلرو، قائم مقام و معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران در برنامه ثریا اشاره کرد که: «در مجموع، باید بگوییم که موضوع فضایی از اولویت اول دولت خارج شده است

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع فناوری‌های فضایی در مسائل مخابراتی و اطلاعاتی نیاز است که به این حوزه با نگاه سرمایه‌گذاری برای آینده و به صورت برنامه بلندمدت نگاه شود تا علاوه بر بی نیازی در این حوزه حساس، زمینه حرکت پرشتاب در این حوزه از علم مهیا گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: