لایحه یک صفحه ای برای برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با عیارآنلاین گفت: دولت لایحه پیشنهادی خود را در خصوص برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان در حد یک گزارش یک صفحه‌ای آورده است به همین دلیل، تعدادی از نماینده‌ها نسبت به آن نقدهایی دارند.

توبه گزارش عیارآنلاین، علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پیرامون لایحه دولت در خصوص برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، به خبرنگار عیارآنلاین گفت: هدف از این لایحه اگر در راستای ایجاد اشتغال روستاییان باشد به این دلیل که مناطق روستایی از لحاظ شاخص‌های توسعه و ایجاد اشتغال نسبت به نواحی شهری وضعیتی مناسبی ندارند، طرح خوبی است.

قربانی ادامه داد: اما دولت لایحه  پیشنهادی را در حد یک گزارش یک صفحه‌ای آورده است؛ به همین دلیل، تعدادی از نماینده‌ها نسبت به آن نقدهای دارند و معتقدند که دولت می‌بایست به صورت تفصیلی و جزئی‌تری لایحه را ارائه می‌داد.

وی با انتقاد از غیردقیق بودن جزئیات این لایحه، تصریح کرد: دولت باید بیشتر روی این لایحه کار نموده و برنامه اجرایی برای آن تهیه و تدوین کند. باید به صورت دقیق مشخص شود که چه طرحی، چه برنامه ای و چه کاری در سطح روستا می‌خواهند انجام دهند به همین دلیل ما از نماینده دولت خواسته‌ایم با ارائه گزارش نمایندگان مجلس را توجیه کند، در غیر این صورت لایحه را تصویب نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پایان تصریح کرد: مهم ترین معضل فعلی در کشور،  فراهم کردن فرصت اشتغال جوانان و مخصوصا تحصیل کردگان است.  این مهم زمانی حاصل می‌شود که دولت زیرساخت‌های اشتغال را فراهم و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: