شاعری:‌ برنامه ششم برای آب و کشاورزی احکام مترقیانه‌ای دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:‌ نمایندگان مجلس از منابع کشور باخبر هستند و بسیاری از احکامی که مجلس در جریان بررسی ششم تصویب کرد با هماهنگی دولت بود.

به گزارش عیارآنلاین، علی‌محمد شاعری عنوان کرد:‌ در موادی که مصوب شد، یک‌سری الزامات سیاستی و یک‌سری هم الزاماتی بود که نیاز بود جهت تحقق اولویت‌های کشور پیش‌بینی شود و به صورت احکام قانونی دربیاید. ممکن است مجلس جای اولویت‌ها را عوض کرده باشد اما کل ساختار لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساند.

او ادامه داد: لایحه‌ای که دولت داده بود، لایحه‌ای نبود که انتظارات مردم را از لایحه ششم برآورده کند. اکثر احکامی که پیش‌بینی کردیم با هماهنگی دولت بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی درباره مواد مربوط به آب و کشاورزی نیز گفت: برنامه ششم در این موارد، برنامه‌ای جامع و با چشم‌انداز بسیار خوب است که احکام مترقیانه‌ای دارد. کنترل محصولات تراریخته، افزایش شبکه فاضلاب در کشور، بهبود مدیریت پسماند و قطع بهره‌برداری از جنگل‌ها مسائلی هستند که در لایحه دیده شده بود؛ این‌ها پول نمی خواهند بلکه احکام سیاستی هستند که نیازمند تدبیر و اتخاذ روش‌های درست هستند. ما در برنامه، احکام مدیریتی پیش‌بینی کرده‌ایم که بار مالی ندارد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: