محصولات تراریخته برچسب گذاری می‌شوند

مدیرکل ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالای سلامت سازمان غذا و دارو از برچسب گذاری روغن های خوراکی تصفیه شده و استحصال شده از گیاهان تراریخته(GMO) در کشور خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، گیاه تراریخته به گیاهی اطلاق می‌شود که ساختار ژنتیکی آن برای افزایش مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماری های گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز، از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد.
هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان، انتقال یک یا چند ژن به گیاه است که در صورت موفقیت، یک ویژگی جدید به گیاه می‌بخشند؛ این ویژگی جدید به طور معمول در گیاهان هم خانواده یافت نمی‌شود، به همین دلیل انتقال ژن یا ژن های عامل این ویژگی از طریق روش های متداول اصلاح نباتات محقق نخواهد شد.
نمونه‌های استفاده از گیاهان تراریخته با صفتی چون مقاومت به یک آفت، بیماری یا خشکی را می‌توان در کشاورزی مدرن یافت.
مهرناز خیراندیش در این رابطه اظهارکرد: اکنون روغن های خوراکی برگرفته از دانه های روغنی گیاهان تراریخته از جمله کلزا، سویا، ذرت و پنبه در کشور برچسب گذاری شده است و بقیه محصولات نیز که حاوی گیاهان تراریخته باشند در آینده نزدیک با توجه به بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو، برچسب گذاری خواهند شد.
وی با تاکید بر ضرورت برچسب گذاری همه محصولات حاوی گیاهان تراریخته افزود: برچسب گذاری، یک دوره زمانبر و هزینه بر برای شرکت های تولیدی است؛ سازمان غذا و دارو برای اجرای این کار زمانی را برای شرکت های تولیدی درنظر می گیرد؛ لازم است شرکت ها با توجه به زمان درنظرگرفته شده، زیرساخت ها، برچسب ها و نوشته های مخصوص محصولات تراریخته را انجام دهند.
وی با بیان اینکه برخی قوانین و شرایط برای محصولات تراریخته درنظرگرفته شده است، اضافه کرد: در دنیا نیز اینگونه است که وقتی قوانینی را تعیین می کنند، زمانی را برای اجرای آن در نظر گرفته می شود و شرکت ها به تدریج آن ضوابط را رعایت می کنند و زیرساخت های خود را برآن اساس پیش می برند.
وی با بیان اینکه اکنون نیز در کشور ما اینگونه عمل شده است، افزود: بخشنامه های مربوط به برچسب گذاری محصولات حاوی گیاهان تراریخته در پایان سال ۹۴ ابلاغ شد و پس از آن، روغن های تصفیه شده حاوی گیاهان تراریخته برچسب گذاری شده اند و بقیه نیز به تدریج انجام خواهد شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: