آمادگی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مبنی بر سرپرستی مهدکودک‌ها

مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: همانطور که آموزش و پرورش نسبت به سرپرستی اعلام آمادگی کرده است، سازمان بهزیستی نیز این مساله را مطرح کرده بنابراین باید تمامی جوانب بررسی و پس از آن نتایج اعلام شود.
براساس رویه های قانونی، حقوقی و فرهنگی که وجود دارد این مساله درشورای معین مطرح و بررسی شده تا پس از آن در شورای عالی مطرح و به تصویب برسد که اکنون بررسی نشده اما در دستور قرار گرفته تا نهایی شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا مخبر درفولی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی؛ درباره تعیین تکلیف وضعیت سرپرستی مهدکودک ها اظهار داشت: وضعیت مدیریت در حال بررسی است و در جلسات شورای عالی این مساله مورد ارزیابی است.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی هایی که در این زمینه انجام شده، اکنون در حال جمع بندی نظرات کارشناسی هستیم تا گزینه ای مناسب از تمامی جوانب برای مهدکودک ها انتخاب کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود آمادگی آموزش و پرورش برای سرپرستی، اقدامی انجام نشده است؟» بیان کرد: همانطور که آموزش و پرورش نسبت به سرپرستی اعلام آمادگی کرده است، سازمان بهزیستی نیز این مساله را مطرح کرده بنابراین باید تمامی جوانب بررسی و پس از آن نتایج اعلام شود.
مخبر دزفولی یادآور شد: براساس رویه های قانونی، حقوقی و فرهنگی که وجود دارد این مساله درشورای معین مطرح و بررسی شده تا پس از آن در شورای عالی مطرح و به تصویب برسد که اکنون بررسی نشده اما در دستور قرار گرفته تا نهایی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: